Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Vấn đề bằng cách sử dụng Internet Explorer với tập tin máy chủ không đúng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:219843
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng kết nối đến một trang Web bằng cách sử dụng Internet Explorer, bạn có thểkinh nghiệm một hoặc nhiều của các triệu chứng sau đây:
  • Bạn có thể nhận được một hoặc nhiều của các thông báo lỗi sau đây:
    • Internet Explorer không mở Internet site Địa chỉ web. Kết nối với hệ phục vụ không thể được thiết lập.
      Internet Explorer không thể mở internet trang web URL: Web site kết nối tới hệ phục vụ được đặt lại.
  • Internet Explorer có thể hiển thị một trang Web khác nhau hơn một trong những bạn chỉ định trong hộp địa chỉ.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu một máy chủ tệp với không chính xác mục có trong thư mục Windows.
GIẢI PHÁP
Chỉnh sửa hành vi này, sử dụng các phương pháp thích hợp:

Phương pháp 1

LƯU Ý: Không thực hiện theo các bước sau trừ khi bạn xác định máy tính của bạn không cần một máy chủ file. Để xác định nếu bạn cần một máy chủ tập tin, hãy liên hệ với người quản trị mạng của bạn.

Nếu máy tính của bạn không được kết nối đến mạng, hoặc không đòi hỏi một tập tin host cho độ phân giải hệ thống tên miền (DNS), đổi tên các tập tin máy chủ để "Sao lưu của máy chủ tập tin". Để đổi tên một tập tin, nhấp chuột phải vào tệp, gõ tên mới và sau đó bấm NHẬP.

LƯU Ý: Không thực hiện theo các bước sau mà không có liên hệ với người quản trị mạng của bạn.

Phương pháp 2

Nếu máy tính của bạn được kết nối với một mạng lưới mà yêu cầu một máy chủ tập tin, chỉnh sửa tập tin máy chủ và vô hiệu hoá tất cả các dòng đề cập đến các trang Web Internet Protocol () địa chỉ IP bạn không thể xem. Để làm điều này, đặt một số dấu hiệu (#) vào đầu mỗi dòng có chứa địa chỉ IP của trang Web bạn có thể xem.
THÔNG TIN THÊM
Thông tin về máy chủ tập tin và DNS, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
143193 Độ phân giải tên Internet Explorer
2,00 3.00 4,00 5,0 5,00

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 219843 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 11:21:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kberrmsg kbnetwork kbprb kbui kbmt KB219843 KbMtvi
Phản hồi