Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sử dụng tự động TCP/IP địa chỉ mà không có trình phục vụ DHCP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:220874
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách sử dụng tự động Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) địa chỉ mà không có một máy chủ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) được trình bày trên mạng. Các phiên bản hệ điều hành được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết nàycó một tính năng gọi là tự động tư nhân IP địa chỉ (APIPA). Với điều nàytính năng, một máy tính Windows có thể gán chính nó một giao thức Internet (IP)Địa chỉ trong trường hợp một máy chủ DHCP là không có sẵn hoặc không tồn tại trênmạng. Tính năng này làm cho cấu hình và hỗ trợ một khu vực địa phương nhỏMạng (LAN) chạy TCP/IP ít khó khăn.
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows


Windows trên máy tính được cấu hình để sử dụng DHCP có thể tự độngchỉ định riêng của mình địa chỉ giao thức Internet (IP) nếu một máy chủ DHCP không phải làcó sẵn. Ví dụ, điều này có thể xảy ra trên một mạng mà không có trình phục vụ DHCP, haytrên mạng nếu một máy chủ DHCP là tạm thời xuống để bảo trì.

Internet gán số thẩm quyền (IANA) đã dành riêng 169.254.0.0-169.254.255.255 cho tự động tư nhân IP Addressing. Do đó, APIPA cung cấp một địa chỉ đó bảo đảm không để xung đột với các địa chỉ routable.

Sau khi bộ điều hợp mạng đã được chỉ định một địa chỉ IP, máy tính có thể sử dụng TCP/IP để giao tiếp với bất kỳ máy tính khác mà được kết nối với cùng một mạng LAN và đó cũng được cấu hình cho APIPA hay có địa chỉ IP bằng tay đặt 169.254.x.y (trong đó x.y là định danh duy nhất của khách hàng) địa chỉ tầm hoạt động với một mặt nạ mạng con của255.255.0.0. Lưu ý rằng máy tính không thể liên lạc với các máy tính khácmạng con, hoặc với các máy tính mà không sử dụng tự động tư nhân IP địa chỉ.Tự động tư nhân IP địa chỉ được kích hoạt theo mặc định.

Bạn có thể nên vô hiệu hóanó trong bất kỳ trường hợp sau:

-Mạng sử dụng bộ định tuyến.

-Mạng được kết nối với Internet mà không có một máy chủ NAT hoặc ủy quyền.

Trừ khi bạn tắt DHCP liên quan đến tin nhắn, tin nhắn DHCP cung cấp cho bạn vớithông báo khi bạn thay đổi giữa DHCP địa chỉ và tự động tư nhân IPĐịa chỉ. Nếu DHCP nhắn tin vô tình vô hiệu hóa, bạn có thể biến DHCPthư trở lại trên bằng cách thay đổi giá trị của giá trị PopupFlag ở đâyđăng ký khóa từ 00 đến 01:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP


Lưu ý rằng bạn phải khởi động lại máy tính của bạn để thay đổi có hiệu lực. Bạn có thểcũng xác định xem máy tính của bạn đang sử dụng APIPA bằng cách sử dụng các công cụ Winipcfg trong Windows Millennium Edition, Windows 98, hoặc Windows 98 Second Edition:
Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại "winipcfg" (không có dấu ngoặc kép), và sau đó bấm Ok. Nhấp vào Thông tin thêm. Nếu hộp địa chỉ IP Autoconfiguration chứa một IP Địa chỉ trong phạm vi 169.254.x.x, tự động tư nhân IP Addressing là được kích hoạt. Nếu hộp địa chỉ IP tồn tại, tự động tư nhân IP địa chỉ không phải là hiện đang có hiệu lực.
Cho Windows 2000, Windows XP hoặc Windows Server 2003, bạn có thể xác định máy tính của bạn đang sử dụng APIPA bằng cách sử dụng lệnh IPconfig tại một dấu nhắc lệnh:

Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại "cmd" (không có dấu ngoặc kép), và sau đó bấm Ok để mở một cửa sổ dòng lệnh MS-DOS. Kiểu "ipconfig/all" (không có dấu ngoặc kép), và sau đó nhấn phím ENTER. Nếu 'Autoconfiguration bật' dòng nói "Có", và 'Autoconfiguration địa chỉ IP' là 169.254.x.y (trong đó x.y là định danh duy nhất của khách hàng), sau đó máy tính đang sử dụng APIPA. Nếu 'Autoconfiguration bật' dòng nói "Không", sau đó máy tính không đang sử dụng APIPA.
Bạn có thể vô hiệu hóa địa tự động tư nhân IP chỉ bằng cách sử dụng một trong những điều sau đâyphương pháp.

Bạn có thể cấu thông tin TCP/IP, mà vô hiệu hóa DHCP hoàn toàn. Bạn có thể vô hiệu hoá tự động tư nhân IP địa chỉ (nhưng không DHCP) bằng cách chỉnh sửa các sổ đăng ký. Bạn có thể làm như vậy bằng cách thêm "ipautoconfigurationenabled" DWORD mục nhập Registry với một giá trị của 0x0 đến khóa registry sau đây cho Windows Millennium Edition, Windows98 hoặc Windows 98 Second Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP
Cho Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003, APIPA có thể được vô hiệu hóa bằng cách thêm "ipautoconfigurationenabled" mục nhập registry DWORD với một giá trị của 0x0 đến khóa registry sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<adapter guid=""></adapter>
Chú ý Các Bộ điều hợp GUID subkey là một định danh duy nhất toàn cầu (GUID) cho bộ điều hợp mạng LAN của máy tính.

Chỉ định một giá trị là 1 cho IPAutoconfigurationEnabled DWORD mục sẽ cho phép APIPA, mà là trạng thái mặc định khi giá trị này bỏ qua từ sổ đăng ký.

Ví dụ về nơi APIPA có thể hữu ích

Ví dụ 1: Không có địa chỉ IP trước đó và không có máy chủ DHCP

Khi máy tính Windows dựa trên (cấu hình cho DHCP) khởi tạo, nó phát sóng ba hoặc nhiều hơn "khám phá" tin nhắn. Nếu một máy chủ DHCP không đáp ứngsau khi một số khám phá bài viết đều được phát ra, máy tính Windows gán chính nó một địa chỉ lớp B (APIPA). Sau đó máy tính Windows sẽ hiển thị một thông báo lỗi cho người dùng máy tính (cung cấp nó không bao giờ được chỉ định một địa chỉ IP từ một DHCP server trong quá khứ). Máy tính Windows sẽ sau đó gửi ra một thông điệp Discover mỗi ba phút trong một nỗ lực để thiết lập liên lạc với trình phục vụ DHCP.

Ví dụ 2: Địa chỉ IP trước đó và không có máy chủ DHCP

Máy tính kiểm tra các máy chủ DHCP và nếu không được tìm thấy, một nỗ lực được thực hiệnliên hệ với cổng mặc định. Nếu cổng mặc định trả lời, sau đó là các cửa sổmáy tính vẫn giữ địa chỉ IP cho thuê trước đó. Tuy nhiên, nếu máy tính không nhận được một phản ứng từ cổng mặc định hoặc nếu không được chỉ định,sau đó nó sử dụng tính tự động tư nhân IP địa chỉ năng chỉ định riêng của mình một IPĐịa chỉ. Một thông báo lỗi được trình bày cho người sử dụng và khám phá thông điệptruyền mỗi 3 phút. Một khi một máy chủ DHCP nói trên dòng, một tin nhắn làtạo ra nói truyền đã được tái lập với trình phục vụ DHCP.

Ví dụ 3: Cho thuê hết hạn và không có máy chủ DHCP

Windows trên máy tính cố gắng thiết lập lại các hợp đồng thuê của IPĐịa chỉ. Nếu máy tính Windows không tìm thấy một máy chủ DCHP, nó sẽ gánriêng của mình một IP địa chỉ sau khi tạo ra một thông báo lỗi. Các máy tính sau đó phát sóng bốn khám phá bài viết, và sau mỗi 5 phút nó lặp lại các thủ tục toàn bộ cho đến khi một máy chủ DHCP đi trên đường.Một thông báo sau đó được tạo ra chỉ ra rằng truyền thông đã được tái lậpvới máy chủ DHCP.
Autonet

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 220874 - Xem lại Lần cuối: 09/01/2011 11:07:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbhowto kbnetwork kbmt KB220874 KbMtvi
Phản hồi
> /html>