Mô tả của thuật sĩ chuyển nhập/xuất chuyển được bao gồm với Internet Explorer 5.0 hoặc mới hơn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:221523
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách sử dụng thuật sĩ chuyển nhập/xuất chuyển bao gồm với Internet Explorer 5.0 hoặc sau đó.
THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể sử dụng thuật sĩ chuyển nhập/xuất chuyển được bao gồm trong Internet Explorer 5.0 trở lên để chuyển nhập hoặc xuất chuyển ưa chuộng và cookie. Bạn có thể sử dụng thuật sĩ chuyển nhập/xuất khẩu để thực hiện bất kỳ của các tác vụ sau:
  • Nhập khẩu hiện hành Netscape Navigator dấu trang từ một Bookmark.htm tệp.
  • Nhập khẩu xuất khẩu Internet Explorer yêu thích từ một Bookmark.htm tệp.
  • Xuất chuyển ưa chuộng Internet Explorer hiện tại để một Bookmark.htm tệp.
  • Chuyển nhập cookie Netscape Navigator hiện có từ một Cookies.txt file.
  • Nhập khẩu xuất khẩu Internet Explorer Cookie từ một Cookies.txt file.
  • Xuất chuyển cookie Internet Explorer hiện có một Cookies.txt tập tin.
Để chạy thuật sĩ chuyển nhập/xuất chuyển, bấm Nhập khẩu và xuất khẩu trên các Tệp Menu trong Internet Explorer, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn. Cho thêm thông tin về thuật sĩ chuyển nhập/xuất chuyển, bấm số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
217236Thông báo lỗi khi chuyển nhập ưa chuộng
221045 Không xuất chuyển ưa chuộng hoặc cookie
221067 Tùy chọn không có sẵn trong thuật sĩ chuyển nhập/xuất chuyển
152681 Làm thế nào để sử dụng Netscape Navigator Bookmarks trong Internet Explorer

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 221523 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 13:15:40 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB221523 KbMtvi
Phản hồi