Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"Pragma: không nhớ cache" từ khóa có thể không ngăn trang được lưu trữ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:222064
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng <http-equiv="pragma" content="NO-CACHE"> metatag trong tiêu đề phần đầu của một trang HTML Web, trang Web có thể vẫn còn được lưu trữ trong cặp Tệp Internet tạm thời.</http-equiv="pragma">
NGUYÊN NHÂN
Một trang mà Internet Explorer trình duyệt không được lưu trữ cho đến khi một nửa số 64 KB đệm là đầy. Thông thường, metatags được chèn vào trong tiêu đề của một tài liệu HTML, xuất hiện ở đầu của tài liệu. Khi mã HTML được phân tách, nó đọc từ trên xuống dưới. Khi <http-equiv="pragma" content="NO-CACHE"> metatag đọc, Internet Explorer sẽ cho sự tồn tại của trang trong bộ nhớ cache tại thời điểm chính xác đó. Nếu có, nó được lấy ra.</http-equiv="pragma">
GIẢI PHÁP
Đúng cách ngăn trang Web xuất hiện trong bộ nhớ cache, nơi một tiêu đề phần cuối tài liệu HTML. Ví dụ:

<html></html>

<head></head>

<meta http-equiv="REFRESH" content="5">
<title>Pragma No-bộ nhớ cache</title>


<body></body>

Đây là một ví dụ về nơi để đặt tiêu đề phần thứ hai<br>
do đó "pragama, No-Cache" metatag sẽ làm việc như nó nghĩa vụ phải.<br><head></head>

<meta http-equiv="PRAGMA" content="NO-CACHE">
THÔNG TIN THÊM
Lưu ý rằng các <http-equiv="pragma" content="NO-CACHE"> metatag không làm việc với Internet Explorer 5.<b00></b00></http-equiv="pragma">Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
234067 HOWTO: Ngăn chặn bộ nhớ đệm trong Internet Explorer

Thuộc tính

ID Bài viết: 222064 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 08:11:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbprb kbprogramming kbmt KB222064 KbMtvi
Phản hồi
metatag trong tiêu đề phần đầu của một trang HTML Web, trang Web có thể vẫn còn được lưu trữ trong cặp Tệp Internet tạm thời. " />
metatag trong tiêu đề phần đầu của một trang HTML Web, trang Web có thể vẫn còn được lưu trữ trong cặp Tệp Internet tạm thời. " />
n.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");