Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách kích hoạt tính năng ghi nhật ký của Trình cài đặt Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314852.
TÓM TẮT
Windows gồm có dịch vụ ghi nhật ký được kích hoạt đăng ký nhằm giúp chẩn đoán các sự cố của Trình cài đặt Windows. Bài viết này mô tả cách kích hoạt dịch vụ ghi nhật ký này.

Lưu ý Mục đăng ký trong bài viết này hợp lệ cho tất cả các hệ điều hành của Windows.
THÔNG TIN THÊM
Trình cài đặt Windows có thể sử dụng ghi nhật ký để trợ giúp khắc phục những sự cố xảy ra khi cài đặt các gói phần mềm. Tính năng ghi nhật ký này được kích hoạt bằng cách thêm các khoá và giá trị vào sổ đăng ký. Sau khi các mục nhập đã được thêm và kích hoạt, bạn có thể thử lại việc cài đặt có sự cố và Trình cài đặt Windows sẽ theo dõi tiến độ đồng thời đăng lên cặp Công việc tạm thời. Tên tệp của nhật ký mới là tên ngẫu nhiên, nhưng bắt đầu bằng các chữ cái "Msi" và kết thúc bằng phần mở rộng .log. Để xác định vị trí cặp Công việc tạm thời, hãy gõ dòng sau đây tại dấu nhắc lệnh:

cd %temp%
Để yêu cầu chúng tôi kích hoạt hoặc vô hiệu hoá tính năng ghi nhật ký của Trình cài đặt Windows cho bạn, hãy truy cập phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự mình kích hoạt tính năng ghi nhật ký của Trình cài đặt Windows, hãy truy cập phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố giúp tôi

Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.
Kích hoạt tính năng ghi nhật ký của Trình cài đặt WindowsVô hiệu hoá tính năng ghi nhật ký của Trình cài đặt Windows


Lưu ý Thuật sĩ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, bản vá tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ư Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

Để kích hoạt tính năng ghi nhật ký của Trình cài đặt Windows

Để tự mình kích hoạt tính năng ghi nhật ký của Trình cài đặt Windows, hãy mở sổ đăng ký bằng Regedit.exe và tạo đường dẫn cùng các khoá sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: Ghi
Giá trị: voicewarmupx
Các chữ cái trong trường giá trị có thể theo thứ tự bất kỳ. Mỗi chữ cái sẽ bật một chế độ ghi nhật ký khác nhau. Đối với MSI phiên bản 1.1, chức năng thực của từng chữ cái như sau:
v – Kết quả đầy đủ
o – Các thông báo hết dung lượng đĩa
i – Các thông báo trạng thái
c – Các tham số UI đầu tiên
e – Tất cả các thông báo lỗi
w – Các cảnh báo không nghiêm trọng
a – Bắt đầu các hành động
r – Các bản ghi hành động cụ thể
m – Thông tin hết dung lượng bộ nhớ hoặc lỗi thoát nghiêm trọng
u – Yêu cầu của người dùng
p – Các thuộc tính đầu cuối
+ - Thêm vào tệp hiện có
! - Đẩy từng dòng vào nhật ký
x – Thông tin gỡ lỗi bổ sung. Dấu hiệu "x" chỉ sẵn có trên Windows Server 2003 và các hệ điều hành mới hơn, trên phiên bản 3.0 của MSI có thể phân phối lại và trên các phiên bản mới hơn của MSI có thể phân phối lại.

"*" – Mở rộng, ghi tất cả thông tin ngoại trừ tuỳ chọn v và x. Để bao gồm tuỳ chọn v và x, hãy chỉ định "/l*vx".
Lưu ý Chỉ nên sử dụng tùy chọn này cho mục đích khắc phục sự cố và không được để tuỳ chọn này luôn bật vì điều đó sẽ ảnh hưởng xấu tới hiệu suất của hệ thống và không gian đĩa. Mỗi lần bạn sử dụng công cụ Thêm/Loại bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển, một tệp Msi*.log mới sẽ được tạo.

Kích hoạt tính năng ghi nhật ký của Trình cài đặt Windows với các Chính sách Nhóm

Bạn có thể kích hoạt ghi nhật ký với các Chính sách Nhóm bằng cách chỉnh sửa Đơn vị Tổ chức hoặc Chính sách Nhóm Thư mục thích hợp. Trong Chính sách Nhóm, bung rộng Cấu hình Máy tính, bung rộng Mẫu Quản trị, bung rộng Cấu phần Windows, sau đó chọn Trình cài đặt Windows.

Bấm đúp Ghi nhật ký, rồi bấm Kích hoạt. Trong ô Ghi nhật ký, nhập các tuỳ chọn bạn muốn ghi. Tệp nhật ký, Msi.log, sẽ xuất hiện trong cặp Công việc tạm thời của ổ đĩa hệ thống.

Để biết thêm thông tin về ghi nhật ký MSI, hãy xem Trợ giúp Windows. Để thực hiện việc này, hãy tìm kiếm bằng cụm từ "msi logging" và chọn "Quản lý tuỳ chọn cho máy tính thông qua Chính sách Nhóm".

Lưu ý Việc bổ sung cờ "x" vốn sẵn có trên Windows Server 2003 và các hệ điều hành mới hơn, trên phiên bản 3.0 của MSI có thể phân phối lại và trên các phiên bản mới hơn của MSI có thể phân phối lại.
voicewarmup fixit fix it
Thuộc tính

ID Bài viết: 223300 - Xem lại Lần cuối: 09/11/2011 16:11:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

  • kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300
Phản hồi