Mô tả của dai dẳng và Per-Session Cookies trong Internet Explorer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:223799
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Internet Explorer 5 cung cấp kiểm soát an ninh riêng biệt cho cookie liên tục và cho mỗi phiên cookie. Một cookie là một phương pháp cho một máy chủ Web để duy trì nhà nước thông tin về người dùng như người dùng điều hướng các trang khác nhau trên trang web, và khi người dùng quay trở lại các trang web tại một thời gian sau đó.
THÔNG TIN THÊM
Persistent cookie được lưu trữ cho một khoảng thời gian mà được thiết lập bởi các máy chủ Web khi nó vượt qua cookie cho Internet Explorer. Những cookie này sẽ được sử dụng để lưu trữ thông tin nhà nước giữa thăm đến một trang web.

Trên mỗi phiên cookie được sử dụng để lưu trữ thông tin nhà nước chỉ trong vòng một phiên. Những cookie này sẽ được lưu trữ chỉ trong khi một người dùng truy cập vào máy chủ Web phát hành các cookie mỗi phiên làm việc và sẽ bị xóa bộ nhớ cache, khi người dùng đóng cửa phiên giao dịch.

Trên mỗi phiên cookie thường được sử dụng bởi hoạt động Server Pages (ASP) chạy trên Microsoft Internet thông tin máy chủ 3.0 hoặc sau đó. Những cookie này sẽ lưu trữ thông tin phiên làm việc như người dùng điều hướng đến nhiều ASP trang trong một trang web.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tùy chỉnh cài đặt cookie của bạn trong Internet Explorer 5, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
196955 Làm thế nào để thiết lập và tùy chỉnh thiết đặt cookie trong trình duyệt Internet Explorer 5
THAM KHẢO
Cookie được định nghĩa trong RFC 2965, "HTTP cơ chế quản lý nhà nước". RFCs có thể được tìm thấy trực tuyến tại Web site sau:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 223799 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 13:38:31 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB223799 KbMtvi
Phản hồi