Làm thế nào để cấu hình nhân rộng sự kiện đăng nhập trong Windows 2000 và Windows Server 2003 cụm máy chủ

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:224969
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Theo mặc định, khi Clustering được cài đặt trên các máy chủ Windows 2000 Advanced Server hoặc Windows 2000 Datacenter, các sự kiện đã đăng trong trường hợp Nhật ký của một nút trong cụm sao cũng được hiển thị trong trường hợp đăng nhập của các nút khác. Nếu thích hợp, tính năng này, được gọi là Nhật ký sự kiện nhân rộng, có thể được vô hiệu hóa cho cụm sao toàn bộ hoặc trên một cơ sở cho mỗi nút.Bạn có thể cấu hình các tài sản EnableEventLogReplication bằng cách sử dụng công cụ dòng lệnh Cluster.exe.

back to the top

Bằng cách sử dụng Cluster.exe công cụ dòng lệnh

 • Để vô hiệu hóa làm bản sao bản ghi sự kiện cho cụm sao toàn bộ, sử dụng cú pháp sau:
  cụm/chống đỡ EnableEventLogReplication = 0
 • Cho phép sao nhân bản của sổ ghi sự kiện, sử dụng lệnh này:
  cụm/chống đỡ EnableEventLogReplication = 1
 • Để vô hiệu hóa làm bản sao bản ghi sự kiện từ một nút đơn của cụm, sử dụng cú pháp sau:
  cụm tên của nút / chống đỡ EnableEventLogReplication = 0
  Thay thế tên của nút với tên máy tính của nút đó.

 • Để cho phép sao chép từ một nút cụ thể sử dụng cú pháp sau:
  cụm tên của nút / chống đỡ EnableEventLogReplication = 1
  Thay thế tên của nút với tên máy tính của nút đó.

Lưu ý rằng bằng cách vô hiệu hóa việc sao chép tại một nút cụ thể, nhân rộng của các sự kiện từ đó nút để các nút khác là vô hiệu hoá. Các nút khác có tài sản EnableEventLogReplication bật vẫn tái tạo nút đó.Lưu ý rằng điều này chỉ sao chép vào bản ghi sự kiện hệ thống, ứng dụng và bảo mật.

back to the top
MSCS W2000MSCS tổ chức sự kiện ID 1137 eventid

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 224969 - Xem lại Lần cuối: 02/21/2014 00:35:31 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbenv kbhowtomaster kbmt KB224969 KbMtvi
Phản hồi