Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Văn phòng 365 máy tính để bàn cài đặt chuyên biệt công cụ thông báo lỗi: "máy tính của bạn đòi hỏi một Cập Nhật cho bản ghi dịch vụ cài đặt chuyên biệt cửa sổ"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2249804
VẤN ĐỀ
Khi bạn cố gắng chạy công cụ thiết lập Office 365 máy tính để bàn để cài đặt chuyên biệt các bản cập nhật phần mềm mới nhất là bắt buộc cho kết nối Microsoft Office 365, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Máy tính của bạn đòi hỏi một Cập Nhật cho bản ghi dịch vụ cài đặt chuyên biệt của Windows
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt phiên bản mới nhất của bản ghi dịch vụ Windows Installer. Để cài đặt chuyên biệt phiên bản mới nhất của trình cài đặt chuyên biệt Windows, kết nối tới Windows Update cô web site ((tiếng Việt)http://Update.Microsoft.com). Hoặc, sử dụng URL sau:
THÊM THÔNG TIN
Vấn đề này xảy ra khi bạn không có phiên bản mới nhất của bản ghi dịch vụ Microsoft Windows Installer (MSI) được cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn. bản ghi dịch vụ Windows Installer là một thành phần cần thiết cho công cụ thiết lập Office 365 máy tính để bàn. bản ghi dịch vụ Windows Installer sẽ giúp cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật yêu cầu. Bạn phải chạy phiên bản mới nhất của bản ghi dịch vụ để hoàn thành các cài đặt chuyên biệt.

Vẫn cần trợ giúp? Chuyển đến các Văn phòng 365 cộng đồng .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2249804 - Xem lại Lần cuối: 07/12/2014 04:15:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Microsoft Office 365, Office 365 User and Domain Management

  • o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbmt KB2249804 KbMtvi
Phản hồi
s.js">