Làm thế nào để ngăn chặn các trang Web được truy cập vào các nội dung của bảng tạm Windows của bạn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:224993
TÓM TẮT
Internet Explorer bao gồm các thiết đặt bảo mật tùy chỉnh để giúp phòng ngừa quản trị viên của trang Web độc hại kịch bản thành phần chỉnh sửa Microsoft Dynamic HTML (DHTML) từ việc tiếp cận dữ liệu bảng tạm Windows của bạn. Theo mặc định, mức độ bảo mật cao cho phép bảo vệ này trong Internet Explorer 5 và sau đó. Theo mặc định, Internet Explorer 6 và một số phiên bản của Internet Explorer 5 sử dụng mức độ bảo mật cao cho vùng site bị hạn chế bảo mật. Theo mặc định, Windows Server 2003 sử dụng mức độ bảo mật cao cho Internet và Restricted sites vùng bảo mật. Bài viết này mô tả cách giúp để ngăn chặn các trang Web trong Internet, intranet cục bộ hay tin cậy trang web khu việc tiếp cận dữ liệu bảng tạm Windows bởi kịch bản thành phần chỉnh sửa DHTML.
THÔNG TIN THÊM
Internet Explorer 5 bao gồm các thành phần chỉnh sửa DHTML của Microsoft. Internet Explorer 4, các thành phần có sẵn như là một điều khiển ActiveX tải về. Tác giả web và nhà phát triển chương trình có thể sử dụng các thành phần để thêm HTML chỉnh sửa khả năng để các trang Web và các chương trình của họ. Các thành phần chỉnh sửa sử dụng công nghệ mô hình đối tượng thành phần (COM) của Microsoft để thực hiện chỉnh sửa dịch vụ có sẵn, chẳng hạn như là định dạng HTML cơ bản, bảng, lùi lại hoặc làm lại, tìm và định vị tuyệt đối.

Để giúp ngăn chặn các trang Web trong Internet, intranet cục bộ hay tin cậy trang web khu việc tiếp cận dữ liệu bảng tạm Windows bởi kịch bản thành phần chỉnh sửa DHTML với Internet Explorer 5 hoặc 6, thay đổi mức độ bảo mật khu vực thích hợp để Cao hoặc sử dụng một Mức độ tuỳ chỉnh. Sử dụng một Mức độ tuỳ chỉnh, sử dụng các phương pháp thích hợp cho các phiên bản của Internet Explorer.

Internet Explorer 5 và 6

 1. Trong Bảng điều khiển, bấm Tuỳ chọn Internet.
 2. Bấm vào các Bảo mật tab.
 3. Dưới Chọn vùng nội dung Web để chỉ rõ các thiết đặt bảo mật, nhấp vào khu vực nơi bạn muốn để ngăn chặn các trang Web truy cập vào clipboard của bạn.
 4. Nhấp vào Mức độ tuỳ chỉnh.
 5. Trong các Kịch bản o dan adran, dưới Cho phép dán hoạt động thông qua kịch bản, bấm Nhắc hoặc Vô hiệu hoá.
 6. Nhấp vào Ok.
Chú ý Nếu bạn bật tính năng "Cho phép dán các hoạt động thông qua kịch bản", bạn nhận được cảnh báo bảo mật sau đây bất cứ khi nào một trang Web cố gắng truy cập vào bảng tạm Windows của bạn bằng cách sử dụng thành phần chỉnh sửa DHTML:
Internet Explorer
Bạn có muốn cho phép Trang này để dán thông tin từ clipboard của bạn?
Quản trị viên cũng có thể điều chỉnh thiết lập mặc định cho tính năng này bằng cách sử dụng chính sách nhóm hoặc Internet Explorer Administration Kit (IEAK).

Internet Explorer 4

Nếu bạn đã cài đặt thành phần chỉnh sửa DHTML cho Internet Explorer 4, bạn có thể giúp đỡ để ngăn chặn các trang Web xem dữ liệu bảng tạm của bạn bằng cách chọn Nhắc hoặc Vô hiệu hoá cho Kịch bản điều khiển ActiveX đánh dấu an toàn cho kịch bản trong các thiết đặt bảo mật cho vùng thích hợp. Tuy nhiên, nếu bạn tắt tính năng này, Internet hoặc mạng nội bộ các trang web sử dụng điều khiển ActiveX có thể không làm việc như mong đợi.Bạn có thể giúp ngăn chặn các trang Web trong Internet, intranet cục bộ hay tin cậy trang web khu việc tiếp cận dữ liệu bảng tạm Windows bởi kịch bản thành phần chỉnh sửa DHTML với Internet Explorer 4. Để làm như vậy, sử dụng một mức tùy chỉnh cho an ninh:
 1. Trong Bảng điều khiển, bấm Tuỳ chọn Internet.
 2. Bấm vào các Bảo mật tab.
 3. Dưới Chọn vùng nội dung Web để chỉ rõ các thiết đặt bảo mật, nhấp vào khu vực nơi bạn muốn để ngăn chặn các trang Web truy cập vào clipboard của bạn.
 4. Nhấp vào Tuỳ chỉnh, và sau đó nhấp vào Thiết đặt.
 5. Nhấp vào Nhắc hoặc Vô hiệu hoá cho Kịch bản điều khiển ActiveX đánh dấu an toàn cho kịch bản, và sau đó nhấp vào Ok.
2.0 2,00 4,00 5,0 5,00

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 224993 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 08:00:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbhowto kbmt KB224993 KbMtvi
Phản hồi