Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mạng máy in báo lỗi "Không thể kết nối"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:225837
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn kiểm tra tình trạng máy in mạng của bạn, bạn có thể nhìn thấy thông báo lỗi sau:
Không thể kết nối.
Bạn cũng có thể nhận thấy kết nối rằng kết nối máy in mạng không tự động lại khi bạn đăng nhập vào máy tính của bạn, mặc dù họ xuất hiện để được kết nối trong quản lý in ấn. Nếu bạn gửi cho công việc in từ một chương trình, việc in treo cứng và sau đó lần ra.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn kết nối vào bất kỳ in cặp mạng (NT, OS/2 hoặc Netware) mà yêu cầu thông tin đăng nhập truy cập thay thế, chẳng hạn như một tên người dùng khác nhau hoặc mật khẩu, và sau đó bạn đăng xuất và đăng nhập vào máy tính của bạn một lần nữa.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, loại bỏ và cài đặt lại máy in mỗi lần bạn đăng nhập vào mạng bằng cách sử dụng các chứng chỉ thích hợp.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong Microsoft Windows 2000.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 225837 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 13:54:09 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbnofix kbprb kbprint kbmt KB225837 KbMtvi
Phản hồi