Danh sách các nguồn tài nguyên có sẵn để giúp bạn tìm hiểu Visual Basic cho lập trình ứng dụng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:226118
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Đối với phiên bản Microsoft Office XP của bài viết này, hãy xem 305326.
Microsoft văn phòng 97 và Microsoft Office 98 Macintosh bản phiên bản của bài viết này, xem các 163435.
TÓM TẮT
Bài này liệt kê một số tài nguyên có sẵn để giúp bạntìm hiểu Microsoft Visual Basic cho lập trình ứng dụng. Bài viếtchứa các loại sau:
 • Các trình duyệt đối tượng
 • Microsoft Press và bên thứ ba và tham khảo học vật liệu
 • Microsoft Knowledge Base trên World Wide Web
 • Bài viết cơ sở kiến thức hữu ích
 • Các nhóm tin Internet
 • Các nguồn tài nguyên Web
THÔNG TIN THÊM

Trợ giúp trực tuyến

 • Sử dụng Excel Office Assistant. Trên các Trợ giúp trình đơn, nhấp vào Trợ giúp Microsoft Excel. Trong các Trợ lý bóng, gõ vào tên của một đối tượng, phương pháp, hoặc tài sản, và sau đó nhấp vào Tìm kiếm.

  LƯU Ý: Bạn phải trong Visual Basic Editor để được giúp đỡ về các đối tượng, phương pháp, hoặc tài sản trong Visual Basic cho các ứng dụng. Để mở các Visual Basic Editor trong bất kỳ ứng dụng hỗ trợ nó, nhấn ALT + F11.
 • Sử dụng trợ lý văn phòng Visual Basic. Trên các Trợ giúp trình đơn, nhấp vào Trợ giúp Microsoft Visual Basic. Trong các Trợ lý bóng, gõ vào tên của một đối tượng, phương pháp, hoặc tài sản, và sau đó nhấp vào Tìm kiếm.
 • Bấm phím F1. Bấm đúp vào một từ trong tờ mô-đun, và sau đó bấm phím F1 để mở trợ giúp cho rằng đối tượng, phương pháp, hoặc tài sản.

Sử dụng các trình duyệt đối tượng

Các trình duyệt đối tượng cho phép bạn để duyệt qua tất cả các đối tượng có sẵn trong dự án của bạn và xem thuộc tính, phương pháp, và các sự kiện của họ. Ngoài ra, bạn có thể xem các thủ tục và hằng số có sẵn từ thư viện đối tượng trong dự án của bạn. Bạn có thể dễ dàng hiển thị trợ giúp trực tuyến khi bạn duyệt. Bạn có thể sử dụng các trình duyệt đối tượng để tìm và sử dụng các đối tượng mà bạn tạo ra, cũng như các đối tượng từ các chương trình khác.

Bạn có thể nhận được trợ giúp cho các trình duyệt đối tượng bằng cách tìm kiếm cho đối tượng trình duyệt trong trợ giúp.

Điều hướng trình duyệt đối tượng, hãy làm theo các bước sau:
 1. Kích hoạt một mô-đun.
 2. Từ các Xem trình đơn, nhấp vào Đối tượng trình duyệt (F2), hoặc bấm Đối tượng trình duyệt trên thanh công cụ.
 3. Hãy chọn tên của dự án hoặc thư viện mà bạn muốn xem trong các Dự án/thư viện danh sách.
 4. Sử dụng các Lớp học danh sách để chọn lớp; sử dụng các Thành viên danh sách chọn cụ thể các thành viên của lớp hoặc dự án của bạn.
 5. Xem thông tin về các lớp học hoặc tài khoản của bạn lựa chọn trong các Thông tin chi tiết phần dưới cùng của cửa sổ.
 6. Sử dụng các Trợ giúp nút để hiển thị chủ điểm trợ giúp cho các lớp học hoặc tài khoản của bạn lựa chọn.

Microsoft Press và bên thứ ba và tham khảo học vật liệu

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
  Microsoft Office 2000  ---------------------  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference  Author:  Microsoft Corporation  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   1-57231-955-0  Pages:   7040  Disk:   N/A  Web Site: http://www.microsoft.com/mspress/books/2321.asp<!--  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Programmer's Guide  Author:  David Shank, Mark Roberts, Tamra Myers  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   1-57231-952-6  Pages:   976  Disk:   1 CD  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2320.htm-->  Microsoft Access 2000  ---------------------  Title:   Microsoft Access 2000/Visual Basic for Applications       Fundamentals  Author:  Evan Callahan  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   0-7356-0592-0  Pages:   384  Disk:   1 CD  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2533.asp  Title:   Programming Microsoft Access 2000  Author:  Rick Dobson  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   0-7356-0500-9  Pages:   624  Disk:   1 CD  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2351.asp  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference  Author:  Microsoft Corporation  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   1-57231-955-0  Disk:   N/A  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2321.asp  Title:   Running Microsoft Access 2000  Author:  John Viescas  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   1-57231-934-8  Pages:   1072  Disk:   1 CD  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2049.asp  Microsoft Excel 2000  --------------------  Title:   Running Microsoft Excel 2000  Author:  Mark Dodge and Craig Stinson  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7,1999  ISBN:   1-57231-935-6  Pages:   1024  Disk:   N/A  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2050.asp  Title:   Microsoft Excel 2000/Visual Basic for Applications       Fundamentals  Author:  Reed Jacobson  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   1-7356-0593-9  Pages:   368  Disk:   1 CD  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2534.asp  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference  Author:  Microsoft Corporation  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   1-57231-955-0  Pages:   7040  Disk:   N/A  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2321.asp  Microsoft Outlook 2000  ----------------------  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference  Author:  Microsoft Corporation  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   1-57231-955-0  Pages:   7040  Disk:   N/A  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2321.asp  Title:   Running Microsoft Outlook 2000  Author:  Alan Neibauer  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   1-57231-939-9  Pages:   752  Disk:   NA  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2052.asp  Microsoft PowerPoint 2000  -------------------------  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference  Author:  Microsoft Corporation  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   1-57231-955-0  Pages:   7040  Disk:   N/A  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2321.asp  Microsoft Word 2000  -------------------  Title:   Running Microsoft Word 2000  Author:  Charles Rubin  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7,1999  ISBN:   1-57231-943-7   Pages:   960  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2054.asp  Microsoft Visual Basic 2000  ---------------------------  Title:   Microsoft Office 2000/Visual Basic Language Reference  Author:  Microsoft Corporation  Publisher: Microsoft Press  Date:   May 7, 1999  ISBN:   1-57231-955-0  Pages:   7040  Disk:   N/A  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2321.asp<!--  Title:   Programming Microsoft Outlook and Microsoft Exchange  Author:  Thomas Rizzo  Publisher: Microsoft Press  Date:   March 10, 1999  ISBN:   0-7356-0509-2  Includes: 1  Web Site: http://mspress.microsoft.com/books/2364.htm-->				

Microsoft Knowledge Base trên World Wide Web

Nhiều bài viết trong cơ sở kiến thức có chứa mã mẫu cho phổ biến trực quanCơ bản cho các ứng dụng giải pháp. Lợi dụng truy cập vào các bài viếttrực tuyến là bạn có thể sao chép đoạn mã từ trình duyệt của bạn và dán nó vào mộtmô-đun. Điều này tiết kiệm thời gian sẽ mất để tự gõ mã số.

Để truy cập vào Microsoft Knowledge Base trên World Wide Web, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng cơ sở kiến thức Microsoft, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
129725 Nhận bài viết cơ sở kiến thức trên World Wide Web
Các bài viết sau trả lời một số câu hỏi thường gặp và có thể giúpbạn bắt đầu trong việc phát triển của bạn giải pháp tùy chỉnh trong Visual Basic choCác ứng dụng. Để có được bất kỳ của những bài viết này, tìm kiếm trên q số (cácsố định danh hoặc ID của bài số) mà được liên kết với mỗicác bài viết. Nếu bạn đang xem bài viết này trực tuyến, số ID của bài là một siêu liên kết đến bài viết.

Microsoft Office

222791PPT2000: Mẫu mã để nhận được đầu vào từ một văn phòng trợ lý
253235TẬP TIN: OFFAUTMN.EXE thảo luận về văn phòng 97 và tự động hóa năm 2000 và cung cấp các mẫu mã
210143ACC2000: Mẹo để gỡ lỗi Visual Basic cho các ứng dụng mã
212673WD2000: Xử lý sự cố các biến và các loại dữ liệu

Microsoft Access

210271ACC2000: Gửi các bản ghi hiện tại để Word 2000 với tự động hóa
209811ACC2000: Lời khuyên về làm thế nào để khắc phục sự cố Microsoft Access Macros
210111ACC2000: Sử dụng Microsoft Access như một máy chủ tự động hóa
210588ACC2000: Làm thế nào để phân tích văn bản phẩy vào nhiều lĩnh vực

Microsoft Excel

213578XL2000: Làm thế nào để chỉ định một vĩ mô cho một điều khiển ActiveX Worksheet
211563XL2000: Làm thế nào để tạo thêm trong tập tin
213550XL2000: Mẫu Macros cho tùy biến các menu và menu con
213763XL2000: Làm thế nào để lập trình tạo ra một bộ sưu tập

Microsoft Outlook

209963ACC2000: Làm thế nào để sử dụng tự động hóa để thêm các cuộc hẹn để Microsoft Outlook
209955ACC2000: Làm thế nào để sử dụng tự động hóa tạo khoản mục số liên lạc mới trong Microsoft Outlook
209948ACC2000: Làm thế nào để sử dụng tự động hóa để gửi một tin nhắn Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

222771PPT2000: Giới thiệu về lập trình vĩ mô trong PowerPoint 2000
222758PPT2000: Làm thế nào để sử dụng phương pháp Presentations.Open
222790PPT2000: Mẫu mã để hiển thị loại lựa chọn
222768PPT2000: Mẫu mã để gán một hình ảnh động ngẫu nhiên cho tất cả các đối tượng

Microsoft Word

212682WD2000: VBA vĩ mô ví dụ để chèn văn bản vào một tài liệu
212710WD2000: Lấy thiết đặt từ từ hộp thoại bằng cách sử dụng OLE
201950WD2000: Mẫu mã để di chuyển đến đầu trang hoặc dưới cùng của cửa sổ tài liệu

Các nhóm tin Internet

Nhấp vào liên kết sau đây để có danh sách các nhóm tin ngang ngang nhau màcó sẵn để giúp bạn tương tác với người dùng khác của Visual Basic cho các ứng dụng:Để biết thêm chi tiết về các nhóm tin Internet của Microsoft, xin vui lòng truy cập vào cácMicrosoft World Wide Web site sau:

Các nguồn tài nguyên Web

Các trang Web sau đây là cũng quan tâm đến Visual Basic choLập trình ứng dụng:
xl2000 wd2000 acc2000 vba2000 OFF2000 ppt2000 vba vbe BB

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 226118 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 13:56:18 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbprogramming kbmt KB226118 KbMtvi
Phản hồi