Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2 hoặc Windows 7 ngẫu nhiên dừng đáp ứng

TRIỆU CHỨNG
Một máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2 hoặc Windows 7 ngẫu nhiên dừng đáp ứng. Các ứng dụng hoặc dịch vụ đang chạy trên máy tính dừng hoạt động đúng cách. Ngoài ra, bạn không thể đăng nhập vào máy tính bằng cách sử dụng tiện ích kết nối máy để bàn từ xa.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do một điều kiện gián đoạn giữa quy trình Lsass.exe, trình điều khiển Redirected Drive Buffering Subsystem (Rdbss.sys) và lõi Winsock.
GIẢI PHÁP

Thông tin về Cập nhật nóng

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này chỉ để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Do vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi bản cập nhật phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, máy tính của bạn phải đang chạy Windows Server 2008 R2 hoặc Windows 7.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản sửa lỗi khẩn cấp này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên tệp.
Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng bản sửa lỗi khẩn cấp Windows 7 và bản sửa lỗi khẩn cấp Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, các bản sửa lỗi khẩn cấp trên trang Yêu cầu Bản sửa lỗi khẩn cấp được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
  • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Lmhosts.samNot applicable3,68310-Jun-200921:39Not applicable
Lmhsvc.dll6.1.7600.1638518,43214-Jul-200901:15x86
Nrpsrv.dll6.1.7600.2074811,77603-Jul-201005:08x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Lmhosts.samNot applicable3,68310-Jun-200921:00Not applicable
Lmhsvc.dll6.1.7600.1638523,55214-Jul-200901:41x64
Nrpsrv.dll6.1.7600.2074815,36003-Jul-201005:55x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Lmhosts.samNot applicable3,68310-Jun-200921:06Not applicable
Lmhsvc.dll6.1.7600.1638543,52014-Jul-200901:46IA-64
Nrpsrv.dll6.1.7600.2074834,30403-Jul-201004:34IA-64
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,880
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameX86_8e0945d1041d91a780611fd12f8806df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_b79eb8924df5835e.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-lmhsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_534f21956aa443d4.manifest
File versionNot applicable
File size7,593
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_030c31c7402e12c4f48f3f2568f0d929_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_6b7a2fbf2ff52fa3.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_608f0d8a15555490f7803a4f91f638d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_1bb4ccec805eb082.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c1c964241a072c8bc04635ef7d21593f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_fc8edc91eb855ab9.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lmhsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_af6dbd192301b50a.manifest
File versionNot applicable
File size7,597
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)09:48
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,536
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-lmhsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_b9c2676b57627705.manifest
File versionNot applicable
File size1,784
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)05:33
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameIa64_030c31c7402e12c4f48f3f2568f0d929_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_0f5d38317795c769.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameIa64_5de35c1079d2ec1aae187d60eb9583df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_22847f557b3c89f6.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-lmhsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_5350c58b6aa24cd0.manifest
File versionNot applicable
File size7,595
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,690
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-lmhsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_b9c2676b57627705.manifest
File versionNot applicable
File size1,784
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)05:33
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2265716 - Xem lại Lần cuối: 05/14/2011 16:46:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems

  • kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced KB2265716
Phản hồi