Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Microsoft Security Essentials được cung cấp như là một cập nhật tùy chọn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2267621
Nếu bạn là một khách hàng doanh nghiệp nhỏ, tìm thêm xử lý sự cố và tài nguyên và học tập các Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ web site.
TÓM TẮT
Bạn có đang chạy chương trình chống phần mềm có hại trên máy tính của bạn? Nếu bạn không, bạn có thể dễ bị tổn thương phần mềm chống phần mềm gián điệp, virus và phần mềm gây hại khác.

Microsoft là cung cấp cho Microsoft Security Essentials là một cập nhật tùy chọn cho Windows XP, Windows Vista và Windows 7 người sử dụng kiểm nhập Cập Nhật Microsoft. Microsoft Security Essentials được mức cấp phép để sử dụng trên máy chủ và các doanh nghiệp nhỏ với máy vi tính 10 hoặc ít hơn.

Microsoft Security Essentials là phần mềm miễn phí anti-malware. Chúng tôi đề nghị bạn tải về và cài đặt chuyên biệt nó.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về Microsoft Security Essentials, hãy vào:
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Products/Security-Essentials

Thông tin về hỗ trợ cho Microsoft Security Essentials, hãy vào:
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Products/Security-Essentials/support


Microsoft Security Essentials, Windows Live OneCare, Microsoft, Security Essentials,

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2267621 - Xem lại Lần cuối: 06/25/2012 16:50:00 - Bản sửa đổi: 6.0

  • kbmt KB2267621 KbMtvi
Phản hồi