Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn nhận được lỗi "Bạn không thể cài đặt phiên bản 64-bit của Office 2010 vì bạn đã cài đặt sản phẩm Office 32-bit."

TRIỆU CHỨNG
Xem xét trường hợp sau. Bạn cố gắng cài đặt phiên bản 64-bit của gói Microsoft Office 2010 hoặc phiên bản 64-bit của sản phẩm Microsoft Office 2010 và ngay từ bước đầu tiên của quá trình cài đặt bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Bạn không thể cài đặt phiên bản 64-bit của Office 2010 vì bạn đã cài đặt sản phẩm Office 32-bit. Các sản phẩm 32-bit này không được hỗ trợ với các cài đặt 64-bit:

<sản phẩm>

Nếu bạn muốn cài đặt Office 2010 64-bit, trước tiên bạn phải gỡ cài đặt tất cả các sản phẩm Office 32-bit rồi chạy setup.exe trong cặp x64. Nếu bạn muốn cài đặt Office 2010 32-bit, hãy đóng chương trình Cài đặt này rồi đi tới cặp x86 ở cặp gốc của CD hoặc DVD của bạn và chạy setup.exe, hoặc lấy Office 2010 32-bit ở cùng nơi mà bạn đã mua Office 2010 64-bit.


<Các sản phẩm> được liệt kê có thể là phiên bản bất kỳ của Microsoft Office cũng như cấu phần bất kỳ được tải riêng xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho Microsoft Office. Vui lòng xem phần Thông tin Khác để biết danh sách các sản phẩm này.

NGUYÊN NHÂN
Phiên bản 64-bit của Microsoft Office 2010 không tương thích với phiên bản 32-bit của các sản phẩm Microsoft Office hoặc với phiên bản 32-bit của các cấu phần Microsoft Office được liệt kê trong phần Thông tin Khác của bài viết này.

Ngoài ra, bạn không thể cài đặt các phiên bản 64-bit của các sản phẩm Microsoft Office 2010 và các phiên bản 32-bit của sản phẩm Microsoft Office 2010 trên cùng một máy. Ví dụ: nếu bạn cài đặt phiên bản 32-bit của Microsoft Office Professional 2010 rồi cố gắng cài đặt phiên bản 64-bit của Microsoft Project Professional 2010, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.
GIẢI PHÁP
Để cài đặt phiên bản 64-bit của Microsoft Office 2010, bạn phải gỡ cài đặt các sản phẩm được liệt kê trong thông báo lỗi. Vui lòng ghi lại những sản phẩm được liệt kê trong thông báo lỗi và thực hiện các bước sau trên phiên bản Windows của bạn. Tên sản phẩm xuất hiện trong thông báo lỗi là các tên sản phẩm giống như những tên sản phẩm xuất hiện trong Bảng Điều khiển Chương trình mà bạn sẽ sử dụng để gỡ cài đặt các chương trình này.

Windows Vista hoặc Windows 7

 1. Với thông báo lỗi trên màn hình của bạn, hãy ghi lại tên các sản phẩm được liệt kê.
 2. Bấm nút Bắt đầurồi bấm Bảng Điều khiển.
 3. Trong Chương trình, bấm Gỡ cài đặt Chương trình.
 4. Xác định một trong những sản phẩm mà bạn đã ghi lại từ thông báo lỗi. Bấm chuột phải vào tên sản phẩm và chọn Gỡ cài đặt.
 5. Lặp lại bước 3 cho đến khi bạn gỡ cài đặt tất cả các sản phẩm mà bạn ghi lại trong bước 1.

Bây giờ, bạn có thể cố gắng cài đặt phiên bản 64-bit của Microsoft Office 2010.

Các vấn đề đã Xác định cùng với Giải pháp

Cần khởi động lại máy của bạn trong khi Gỡ cài đặt


Bạn có thể nhận được thông báo để khởi động lại máy của mình tuỳ vào sản phẩm mà bạn đã gỡ cài đặt. Khi thông báo này xuất hiện, bạn phải khởi động lại máy để kết thúc quá trình gỡ cài đặt. Không thực hiện khởi động lại máy có thể dẫn đến những thông báo lỗi khác khi bạn cố gắng cài đặt Office sau đó.

Tính tương thích Ứng dụng và phiên bản 64-bit của Office

Microsoft thực sự khuyên khách hàng sử dụng phiên bản 32-bit của Office 2010 thậm chí trên các phiên bản 64-bit của Windows do tính tương thích ứng dụng. Nếu bạn có Trình bổ sung trên máy của mình, đặc biệt nếu bạn đồng bộ hoá điện thoại di động của mình với Outlook, vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất Trình bổ sung để xem phiên bản 64-bit của trình bổ sung có khả dụng không trước khi cài đặt phiên bản 64-bit của Office 2010.

Để biết Thêm thông tin về sự khác nhau giữa phiên bản 32-bit và phiên bản 64-bit của Office 2010, vui lòng xem các web site sau:

Chọn phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Microsoft Office

Các phiên bản 64-bit của Office

Tính tương thích Giữa các Phiên bản 32-bit và 64-bit của Office 2010

Microsoft không cung cấp các phiên bản 32-bit và 64-bit của các cấu phần sau cho Office 2010. Bạn có thể cài đặt các phiên bản 64-bit của các cấu phần này để làm việc với phiên bản 64-bit của Office 2010.

 • Microsoft Access Database Engine 2010
 • Microsoft Access Runtime 2010

THÔNG TIN THÊM
Danh sách sản phẩm sau hiển thị trong thông báo lỗi và phải được loại bỏ để cài đặt phiên bản 64-bit của Office 2010.

Các sản phẩm và Cấu phần Microsoft Office 2010

Các phiên bản 32-bit của Gói Microsoft Office 2010

 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Small Business Basics 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010

Các phiên bản 32-bit của sản phẩm cá nhân Microsoft Office 2010

 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Groove 2010
 • Microsoft InfoPath 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Premium 2010
Chú ý: Microsoft Office Groove 2010 hiển thị trong thông báo lỗi nhưng không được liệt kê trong Bảng Điều khiển Chương trình. Gỡ cài đặt Microsoft SharePoint Workspace 2010 từ Bảng Điều khiển Chương trình để loại bỏ Microsoft Office Groove 2010 khỏi thông báo lỗi.

Các phiên bản 32-bit của Cấu phần Microsoft Office 2010

 • Microsoft Access Runtime 2010
 • Microsoft Access Database Engine 2010

Các sản phẩm và Cấu phần Microsoft Office 2007

Gói Microsoft Office 2007

 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Basic 2007

Các sản phẩm cá nhân Microsoft Office 2007

 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Groove 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office InterConnect 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Word 2007

Các cấu phần Microsoft Office 2007

 • Gói Tương thích cho Hệ thống Office 2007
 • Microsoft Office Access Database Engine 2007
 • Microsoft Excel Viewer
 • Microsoft PowerPoint Viewer
 • Microsoft Office Proofing Kit 2007
Chú ý: Microsoft Office Access Database Engine 2007 được cài đặt bởi Trình điều khiển Hệ thống Office 2007: Tải xuống Cấu phần Kết nối Dữ liệu.

Các sản phẩm và cấu phần Microsoft Office 2003

Gói Microsoft Office 2003

 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003

Các sản phẩm cá nhân Microsoft Office 2003

 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Word 2003

Cấu phần Microsoft Office 2003

 • Microsoft Office Excel Viewer 2003
 • Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003
 • Microsoft Office Word Viewer 2003
 • Công cụ Kiểm chứng Microsoft Office 2003

Các sản phẩm và cấu phần Microsoft Office XP

Gói Microsoft Office XP

 • Microsoft Office XP Professional with FrontPage
 • Microsoft Office XP Developer
 • Microsoft Office XP Professional Special
 • Microsoft Office XP Standard

Các sản phẩm cá nhân Microsoft Office

 • Microsoft Access 2002
 • Microsoft Excel 2002
 • Microsoft FrontPage 2002
 • Microsoft Outlook 2002
 • Microsoft PowerPoint 2002
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project Professional 2002
 • Microsoft Publisher 2002
 • Microsoft Visio Standard 2002
 • Microsoft Visio Professional 2002
 • Microsoft Word 2002

Các cấu phần Microsoft Office XP

 • Microsoft Excel 2002 Viewer
 • Microsoft PowerPoint 2002 Viewer
 • Microsoft Word 2002 Viewer

cài đặt x64 x86 x32 bit
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2269468 - Xem lại Lần cuối: 09/17/2010 09:37:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010

 • KB2269468
Phản hồi
tyle="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">y>