Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Người dùng nhận được gửi/nhận được thông báo lỗi sau khi họ thiết lập nhiều tài khoản trong Office 365 bằng cách sử dụng Outlook 2007

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2269971
VẤN ĐỀ
Xem xét kịch bản sau đây. Người dùng thiết lập nhiều tài khoản trong Microsoft Office 365 bằng cách sử dụng Microsoft Office Outlook 2007. Ví dụ, người dùng thiết lập hồ sơ Outlook của mình để kết nối với một tài khoản thông qua MAPI và các tài khoản khác thông qua POP3. Tuy nhiên, người dùng nhận được thông báo lỗi gửi/nhận.
NGUYÊN NHÂN
Outlook 2007 trả về thông báo lỗi khi cố gắng tải danh bạ ngoại tuyến cho tài khoản MAPI.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, thiết lập nhóm gửi/nhận tất cả các tài khoản trong Outlook 2007 không để tải về danh bạ ngoại tuyến. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau.
  1. Trong Outlook 2007, trên menu công cụ , trỏ chuột vào Gửi/nhận, chỉ Gửi/nhậncài đặt và bấm Xác định gửi/nhận nhóm.
  2. Chọn tên nhóm có tên là Tất cả tài khoản, và sau đó nhấp vào chỉnh sửa.
  3. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm tải sổ địa chỉ gián tuyến cho nhiều tài khoản MAPI, và sau đó bấm OK.
THÔNG TIN
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2269971 - Xem lại Lần cuối: 10/04/2014 01:16:00 - Bản sửa đổi: 10.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2269971 KbMtvi
Phản hồi