Cách di chuyển từ Outlook Express hoặc Windows Mail sang Outlook 2010

giới thiệu
Bài viết này giải thích cách di chuyển thư, tài khoản, dữ liệu liên hệ của Outlook Express và Windows Mail sang Outlook 2010.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Tôi mới cài đặt Outlook 2010 và tôi muốn di chuyển dữ liệu từ Outlook Express sang Outlook 2010. Tôi có thể làm việc đó không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif
Rất đơn giản để di chuyển dữ liệu từ Outlook Express hoặc Windows Mail sang Outlook 2010 khi dữ liệu tồn tại trong cùng máy tính. Hoặc, nếu bạn quan tâm đến việc di chuyển dữ liệu giữa hai máy tính, hãy xem bài viết này “Cách chuyển dữ liệu từ máy tính đang chạy Windows XP hoặc Vista sang máy tính khác đang chạy Windows 7”.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Việc tôi cần làm là di chuyển dữ liệu trong một máy tính. Làm cách nào để thực hiện việc đó?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Bạn cần “nhập”. Trong Outlook 2010, bấm vào tab Tệp, bấm Mở rồi bấm Nhập.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Thuật sỹ Nhập và Xuất sẽ hiển thị.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Chọn tuỳ chọn Nhập từ chương trình hoặc tệp khác và bấm Tiếp.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-standard1.gif
Tôi được yêu cầu “Chọn loại tệp để nhập”. Tôi nên chọn loại nào?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Nếu bạn đang sử dụng Outlook Express hoặc Windows Mail, chọn Outlook Express 4.x5.x6.x、hoặc Windows Mail và bấm Tiếp.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Trong cửa sổ tiếp theo, tôi được yêu cầu chọn ứng dụng khách email để nhập. Vì Microsoft Outlook Express hoặc Microsoft Windows Mail đã được chọn, tôi có nên bấm Tiếp không?


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Đúng rồi. Phần mềm email khác có thể hiển thị trong cửa sổ nhưng đảm bảo bấm Microsoft Outlook Express hoặc Microsoft Windows Mail trước khi bạn bấm Tiếp.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif
Bây giờ tôi được yêu cầu nhập tên của mình.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Từ bây giờ, bạn sẽ kiểm tra xem thông tin được nhập từ tài khoản của mình có đúng trong thuật sỹ không. Tại đây, bạn xác nhận tên được sử dụng làm người gửi. Tên sẽ hiển thị trong tên hiển thị, nếu bạn đồng ý với tên đó, bấm Tiếp. Nếu bạn cần thay đổi tên, thay đổi rồi bấm Tiếp.Tiếp theo, kiểm tra địa chỉ email của bạn.Kiểm tra máy chủ thư của bạn.Kiểm tra thông tin đăng nhập.Kiểm tra cách bạn kết nối tài khoản.Cài đặt đã hoàn thành.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Sau khi tôi bấm nút Kết thúc, hộp thoại khác sẽ hiển thị.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Điều đó có nghĩa là bạn đã hoàn thành nhập cài đặt tài khoản. Sau đó, bạn sẽ nhập các thư email và danh sách liên hệ. Nếu bạn bấm Có, các thư email và danh sách liên hệ sẽ bắt đầu được nhập.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-yes1.gif
OK, khi tôi muốn các thư email và danh sách liên hệ được nhập từ Outlook Express, tôi sẽ bấm Có.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Các thư và liên hệ sẽ được nhập. Và đó là tất cả việc cần làm.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Việc đó đơn giản hơn tôi dự kiến. Cảm ơn bạn nhiều.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2278349 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 02:31:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook Express 6.0, Windows Mail

  • kbpctalk kbexpertisebeginner KB2278349
Phản hồi