Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách thay đổi số lượng tệp hiển thị trong Tài liệu Gần đây trong Office 2010

giới thiệu
Bài viết này giải thích cách thay đổi số lượng tệp hiển thị trong Tài liệu Gần đây trong Office 2010.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Trong các ứng dụng của Office 2010 như Word 2010 hoặc Excel 2010, các tài liệu sử dụng gần đây sẽ hiển thị trong Tài liệu Gần đây tron tab Tệp. Tôi đang tự hỏi liệu mình có thể thay đổi số lượng tệp hiển thị trong danh sách không.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Bạn có thể thay đổi số lượng một cách dễ dàng. Bấm vào tab Tệp và bấm Tuỳ chọn.http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Cửa sổ Tuỳ chọn Word sẽ hiển thị. 
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Bấm Nâng cao và trong Hiển thị, thay đổi số lượng Hiển thị số lượng Tài liệu Gần đây này. Tại đây, tôi sẽ thay đổi số lượng từ “25” thành “6”. Rồi bấm OK.http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Số lượng tệp hiển thị trongTài liệu Gần đâyđã thay đổi!http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Bạn có thể thay đổi số lượng Tài liệu Gần đây trong Excel 2010 hoặc PowerPoint 2010 theo cùng cách đó.
Nếu bạn muốn xoá hết danh sách, hãy xem “Cách xoá Tài liệu Gần đây trong Office 2010”.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Xin cảm ơn.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2278352 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 02:37:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Professional 2010

  • kbpctalk kbexpertisebeginner KB2278352
Phản hồi