Phát âm thanh khi có thư mới đến Outlook 2010

giới thiệu
Bạn có thể đặt Outlook 2010 phát âm thanh khi có thư mới đến. Bài viết này giải thích cách thức.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Có thể phát âm thanh khi có thư mới đến Outlook 2010 không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif
Có, có thể và dễ dàng. Trong Outlook 2010, bấm vào tab Tệp và bấm Tuỳ chọn.http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Cửa sổ Tuỳ chọn Outlook sẽ hiển thị. 
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Bấm Thư và chọn hộp kiểm Phát âm thanh trong Thư Đến. Và cuối cùng, bấm OK. Lần tiếp theo bạn nhận được thư mới, Outlook sẽ phát âm thanh.http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
Phát âm thanh trong Outlook 2010 rất đơn giản và dễ dàng!
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2278355 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 02:39:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Outlook 2010

  • kbpctalk kbexpertisebeginner KB2278355
Phản hồi