Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo NDR "550 5.1.3" khi người dùng Exchange Server 2007 gửi thư email tới người nhận

TRIỆU CHỨNG
Người dùng Microsoft Exchange Server 2007 cố gắng gửi thư email tới người nhận có địa chỉ SMTP tương tự như "user.@contoso.com" hoặc "user..lastname@contoso.com". Trong trường hợp này, thư email không gửi được. Ngoài ra, người dùng nhận được thư báo cáo không gửi được (NDR) sau đây:

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; invalid recipient address #SMTP#

Chú ý Người dùng cũng không thể nhận thư email từ loại địa chỉ SMTP này.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do các địa chỉ SMTP bị ảnh hưởng không tuân thủ Yêu cầu Nhận xét (RFC).
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật tổng hợp sau đây:
2407025 Mô tả Update Rollup 2 dành cho Exchange Server 2007 Gói Dịch vụ 3
Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật, bạn phải thêm một mục nhập mới vào tệp Edgetransport.exe.config để cho phép bản cập nhật trên máy chủ. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trên máy chủ chạy Exchange 2007 đang chạy vai trò Truyền tải Bộ tập trung, mở Windows Explorer rồi định vị tệp EdgeTransport.exe.config. Tệp này nằm trong thư mục con Thùng rác của thư mục Exchange Server. Ví dụ, tệp này nằm trong C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Tạo một bản sao lưu của tệp EdgeTransport.exe.config rồi đặt tên bản sao lưu là EdgeTransport.exe.config.old.
  3. Mở tệp EdgeTransport.exe.config rồi thêm dòng sau vào phần <appSettings>:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. Lưu tệp.
  5. Khởi động lại dịch vụ Exchange Transport.
Chú ý
  • Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật và thêm mục nhập vào tệp Edgetransport.exe.config, định dạng của địa chỉ người gửi không tuân thủ RFC sẽ chuyển thành "user.”@contoso.com. Đây là định dạng cho phép bạn trả lời các thư email này.
  • Bản cập nhật này không cho phép bạn gửi thư email mới tới địa chỉ không tuân thủ RFC. Để thực hiện việc này, bạn cần đặt phần địa chỉ email cục bộ trong dấu ngoặc kép (chẳng hạn như "user.”@contoso.com). Một số máy chủ thư có thể không nhận dạng được địa chỉ SMTP "user.”@contoso.com là user.@contoso.com. Trong trường hợp này, bạn có thể nhận được thông báo NDR.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về FRC, hãy truy cập website IETF sau đây:
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2282570 - Xem lại Lần cuối: 05/12/2011 07:41:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbsurveynew KB2282570
Phản hồi