Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thiết lập tên máy tính cho phép ký tự không hợp lệ trong tên máy tính

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:228275
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Trong chế độ GUI phần thiết lập, khi bạn được nhắc nhập tên máy tính, bạn được phép nhập ký tự chuẩn (ví dụ, "qw #$ % ^ _fg"). Nếu bạn làm như vậy, bạn nhận được một cảnh báo về việc sử dụng một tên DNS không, nhưng bạn đang được cho phép để tiếp tục. Sau khi cài đặt xong, các tập tin Setuperr.log báo cáo rằng tên máy tính có ký tự chuẩn.
NGUYÊN NHÂN
Tên đã ký tự chuẩn, nhưng vẫn còn hợp lệ.
GIẢI PHÁP
Thay đổi tên máy tính để một tên sử dụng ký tự tiêu chuẩn. Các ký tự sau là thường không hợp lệ để sử dụng trong một tên máy tính:
/\[]":;|<>+=,?*_
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 228275 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 14:06:50 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbsetup kbmt KB228275 KbMtvi
Phản hồi