Bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng loại bỏ một miền từ Office 365

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2284755
VẤN ĐỀ
Bạn không thể xoá một miền từ Microsoft Office 365. Khi bạn cố gắng loại bỏ tên miền, bạn nhận được thông báo lỗi.

Sự cố này có thể xảy ra vì lý do khác nhau. Thông báo lỗi mà bạn nhận được phản ánh các nguyên nhân gây ra sự cố.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, hãy truy cập bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau, tuỳ thuộc vào thông báo lỗi mà bạn nhận được:
  • 2787250 "Bạn không thể xoá vùng mặc định" lỗi khi bạn cố gắng loại bỏ một miền từ Office 365
  • 2787264 Lỗi "Không thể loại bỏ miền" khi bạn cố gắng loại bỏ một miền từ Office 365
  • 2787210 Lỗi "Không thể loại bỏ tên miền này" khi bạn cố gắng loại bỏ một miền từ Office 365
  • 2787792 "Tên miền có liên quan đến tên miền" hoặc "Bạn không thể xoá một miền có tên miền" lỗi khi bạn cố gắng loại bỏ một miền từ Office 365
  • 2787317 Liên kết miền "Loại bỏ" không có sẵn hoặc "Bạn không thể xoá vùng ban đầu" lỗi khi bạn cố gắng loại bỏ một miền từ Office 365
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2284755 - Xem lại Lần cuối: 10/04/2014 01:17:00 - Bản sửa đổi: 19.0

Microsoft Office 365, Office 365 User and Domain Management

  • o365022013 o365 o365e o365p o365a o365m kbmt KB2284755 KbMtvi
Phản hồi