Các con số tuần không giống nhau giữa OWA và Outlook lịch trong phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp trong môi trường Exchange Server 2007

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2289607
TRIỆU CHỨNG
Trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2007, những con số tuần được hiển thị trong Outlook Web Access (OWA) lịch khớp với những con số tuần được hiển thị trong Microsoft Office Outlook lịch. Vấn đề này xảy ra khi bạn sử dụng phiên bản tiếng Anh hoặc tiếng Pháp OWA và Outlook. Ví dụ, trong phiên bản tiếng Anh của OWA, số tuần đầu tiên là 2 thay vì của 1 năm 2010. Tuy nhiên, nó là khác nhau khi bạn sử dụng phiên bản tiếng Anh của Outlook.


GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật rollup sau đây:
2608656 Mô tả Update Rollup 6 cho Exchange Server 2007 Service Pack 3
Sau khi bạn cài đặt này update rollup, Exchange Server 2007 OWA cung cấp một tùy chọn để chọn khi những con số tuần bắt đầu.

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về các khách hàng tính năng trong Exchange Server 2007 OWA, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để hiển thị các số tuần trong Outlook, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2289607 - Xem lại Lần cuối: 03/02/2012 05:38:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2289607 KbMtvi
Phản hồi