Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Báo cáo Hiệu suất của SBS 2003 cho thấy dịch vụ tự động đang không chạy

TRIỆU CHỨNG
Báo cáo hiệu suất của bàn điều khiển SBS 2003 hoặc báo cáo trạng thái máy chủ đã được gửi qua email có thể cho thấy dịch vụ Microsoft.NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 không được khởi động mặc dù có kiểu khởi động Tự động.

Dịch vụ NGEN


NGUYÊN NHÂN
Điều này có thể xảy ra nếu gói Microsoft .NET Framework v4.0 đã được cài đặt trên máy chủ SBS 2003.
Khắc phục sự cố cho tôi
Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó, bấm vào Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.
Chú ý
thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, bản vá tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ý Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu khắc phục sự cố tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD để bạn có thể chạy trên máy tính có sự cố.
Để tôi tự khắc phục sự cố
Để tự xử lý sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Định vị tệp C:\inetpub\monitoring\web.config và thực hiện sao lưu tệp đó.
  2. Mở tệp C:\inetpub\monitoring\web.config bằng Notepad để chỉnh sửa tệp.
  3. Định vị dòng SERVICES_TO_IGNORE trong tệp này. Dòng trông giống như sau:
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
  4. Chỉnh sửa dòng này để thêm văn bản ;clr_optimization_v4.0.30319_32. Văn bản này là tham chiếu đến dịch vụ Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 như được hiển thị bên dưới.
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
  5. Lưu tệp C:\inetpub\monitoring\web.config và làm mới báo cáo hiệu suất trong Bàn điều khiển SBS.
THÔNG TIN THÊM
Chế độ này của dịch vụ Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 không chạy mặc dù dịch vụ đó có kiểu khởi động tự động là bình thường cho dịch vụ này. Nếu không thể thực hiện điều gì để chế độ đó tự ngừng một cách tự động.
khắc phục sự cố
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2290390 - Xem lại Lần cuối: 10/12/2010 13:55:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition

  • kbfixme kbmsifixme KB2290390
Phản hồi
://c.microsoft.com/ms.js">