Không thể mở tệp được chia sẻ hay kết nối với máy in được chia sẻ

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động
Trình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các sự cố về dịch vụ Tường lửa trong Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.Trình khắc phục sự cố này khắc phục được nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờChú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
TRIỆU CHỨNG
Bạn đã chia sẻ tệp hoặc máy in trên máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows 7. Tuy nhiên, bạn không thể truy cập tệp hoặc máy in được chia sẻ từ máy tính khác.

NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra khi tính năng chia sẻ tệp và máy in bị chặn bởi Tường lửa trong Windows trên máy tính mà tệp và máy in được chia sẻ.

Cách gói MATS hoạt động để khắc phục sự cố này
  1. Gói MATS quét máy tính của bạn và phát hiện xem các yêu cầu sau có được đáp ứng:
    • Máy tính đang chạy Windows XP, Windows Vista hay Windows 7.
    • Tường lửa trong Windows là chương trình tường lửa mặc định.
    • Tính năng chia sẻ tệp và máy in bị chặn bởi Tường lửa trong Windows.

  2. Nếu tất cả yêu cầu được đáp ứng, trình khắc phục sự cố sẽ hỏi bạn nếu bạn muốn cho phép tính năng chia sẻ tệp và máy in.
  3. Nếu bạn bấm vào Có, trình khắc phục sự cố sẽ cho phép tính năng chia sẻ tệp và máy in. Nếu bạn bấm vào Không, tính năng chia sẻ tệp và máy in sẽ bị chặn.
Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục
2288085 Bạn nhận được cảnh báo bảo mật rằng Tường lửa trong Windows bị tắt
2271812 Bạn không thể bật Tường lửa trong Windows trong Trung tâm Bảo mật
2289618 Bạn không thể sử dụng Hỗ trợ Từ xa để yêu cầu hỗ trợ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2292301 - Xem lại Lần cuối: 02/29/2012 05:18:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbprb kbtshoot kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2292301
Phản hồi