Thiết bị di động không kết nối với Exchange Online đến Exchange ActiveSync sau khi hộp thư của người dùng được di chuyển sang Exchange Online

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2293029
VẤN ĐỀ
Người người dùng hộp thư Microsoft Exchange được di chuyển sang Microsoft Office 365 từ chỗ hoặc lưu trữ môi trường Exchange. Sau khi di chuyển, người dùng điện thoại di động không thể kết nối với Microsoft Exchange Online đến Microsoft Exchange ActiveSync.

Điều này xảy ra nếu thiết bị di động không tự động Cập Nhật để bao gồm các vị trí của hộp thư Exchange Online. điện thoại di động đã được chuyển hướng tới vị trí máy chủ hộp thư mới.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1: cài đặt chuyên biệt 8 bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013 hoặc Update Rollup 9 dành cho Exchange Server 2010 SP3 hoặc phiên bản mới hơn

Cho Exchange Server 2013
cài đặt chuyên biệt 8 bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013 hoặc phiên bản mới hơn. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật mới nhất cho Exchange 2013, hãy xem Cập Nhật Exchange Server: xây dựng số và phát hành ngày.

Cho Exchange Server 2010 gói bản ghi dịch vụ 3 (SP3)
cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 9 dành cho Exchange Server 2010 SP3 hoặc phiên bản mới hơn. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật mới nhất cho Exchange 2010 SP3, hãy xemCập Nhật Exchange Server: xây dựng số và phát hành ngày.

Phương pháp 2: Thiết lập Exchange ActiveSync lại trên thiết bị di động

Thiết lập Exchange ActiveSync lại trên thiết bị di động có phiên bản mới nhất của Exchange ActiveSync. Để thiết lập Exchange ActiveSync, hãy đi tới Tham chiếu thiết lập điện thoại và máy tính bảng, và sau đó làm theo các bước dành cho thiết bị của bạn.
THÔNG TIN KHÁC
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2293029 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2015 15:37:00 - Bản sửa đổi: 10.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365022013 o365p o365m kbgraphic kbmt KB2293029 KbMtvi
Phản hồi