Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách thiết lập chế độ XP trong Windows 7 để duyệt mạng qua Mạng lân cận của tôi

Triệu chứng
Tôi muốn sử dụng chế độ XP trong Windows 7 để kết nối với các máy tính khác trên mạng của tôi. Nhưng tôi không thể tìm thấy các máy tính khác trong Mạng lân cận của tôi.
Giải pháp
1. Trong cửa sổ Windows Virtual PC, bấm vào Cài đặt trên menu Công cụ.2. Bấm vào Mạng trên ngăn điều hướng, sau đó chọn bộ điều hợp mạng thực rồi bấm OK.3.Xác minh rằng bạn sử dụng tên nhóm làm việc chính xác. Trong môi trường XP ảo, hãy bấm Bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.Bấm Hệ thống.Trên tab Tên Máy tính, bấm vào Thay đổi.Đảm bảo rằng tên nhóm làm việc giống với tên nhóm làm việc của tất cả các máy tính trên mạng của bạn. Nếu không, hãy thay đổi tên nhóm làm việc.4. Tiếp theo xác minh rằng địa chỉ IP ở trong cùng một phân đoạn mạng. Nếu bạn không sử dụng DHCP để lấy địa chỉ IP một cách tự động, hãy đặt địa chỉ IP theo cách thủ công.

Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.
Bấm Kết nối Mạng.Bấm chuột phải Kết nối Mạng cục bộ, sau đó bấm Thuộc tính.Bấm Giao thức Internet (TCP/IP), sau đó bấm Thuộc tính.Bấm Sử dụng các Địa chỉ máy chủ DNS sau. Đặt địa chỉ IP theo cách thủ công từ cùng một phân đoạn mạng, sau đó bấm OK.
Mẹo nhanh:
1. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng chia sẻ IP và khởi động DHCP để thiết lập các mạng lân cận.


2. Để yêu cầu địa chỉ IP mạng, hãy mở dấu nhắc lệnh, sau đó nhập lệnh ipconfig.


Thuộc tính

ID Bài viết: 2293558 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 07:22:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2293558
Phản hồi