Bạn nhận được một "hệ thống 87 lỗi. Các tham số không đúng"thông báo lỗi trên một máy tính đang chạy Windows NT

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:229764
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn gõ lệnh sau tại dấu kiểm nhắc lệnh một MS-DOS trên máy tính chạy Windows NT với một bộ xử lý Alpha:
NET PRINT //SERVER PrintJobID# /delete				
Thông báo lỗi sau sẽ được hiển thị:
Xuất hiện lỗi hệ thống 87. Các tham số không chính xác.
Lỗi 87 có thể là bất kỳ sau đây:
Kết thúc băng (cuối băng khi không dự kiến). Từ thiết bị: tên
[QIC117]
Sử dụng một băng khác nhau.

87 Lỗi thêm 'người sử dụng tên người dùng'. Thông tin người dùng:
[PORTUAS]

Lỗi 87 chỉ ra rằng PortUAS gặp phải một tham số không hợp lệ. bộ máy cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng có thể bị hỏng.
Liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật.

87 Lỗi thay đổi 'người sử dụng tên người dùng'. Thông tin người dùng:
[PORTUAS]

Lỗi 87 chỉ ra rằng PortUAS gặp phải một tham số không hợp lệ. bộ máy cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng có thể bị hỏng.
Liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật.

Lỗi thêm thông tin bộ điều hợp vào sổ kiểm nhập
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows NT 4.0 hoặc các cập nhật phần mềm. Thông tin về việc thu thập các gói bản ghi dịch vụ mới nhất, xin vui lòng hãy vào:
  • 152734 Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất của Windows NT 4.0
Thông tin về việc thu thập các cập nhật phần mềm, liên hệ với bản ghi dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft. Cho một danh sách đầy đủ các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft sản phẩm điện thoại số và thông tin về chi phí hỗ trợ, xin vui lòng đi đến địa chỉ sau đây trên World Wide Web:
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows NT Phiên bản 4.0 Service Pack 5.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 229764 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 14:15:10 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbmt KB229764 KbMtvi
Phản hồi