Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách khởi động lại bộ đệm ẩn và cơ sở dữ liệu của các tệp ngoại tuyến

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bộ đệm ẩn và cơ sở dữ liệu của Tệp Ngoại tuyến (CSC hay Bộ đệm ẩn Phía Máy khách) có khả năng được tích hợp sẵn để khởi động lại nếu nội dung của nó bị nghi ngờ là hỏng. Nếu bị nghi ngờ là hỏng, Thuật sĩ Đồng bộ hoá có thể trả lại thông báo lỗi sau:
Không thể kết hợp các thay đổi ngoại tuyến trên \\server_name\share_name. Tham số không đúng.
THÔNG TIN THÊM

Phương pháp 1

Bộ đệm ẩn của Tệp Ngoại tuyến là cấu trúc cặp được đặt trong cặp %SystemRoot%\CSC bị ẩn theo mặc định. Cặp CSC và bất kỳ tệp và cặp con nào mà nó chứa không nên được sửa đổi một cách trực tiếp; làm như vậy có thể khiến mất dữ liệu và làm hỏng hoàn toàn chứ năng Tệp Ngoại tuyến.

Nếu bạn nghi ngờ cơ sở dữ liệu bị hỏng thì nên xoá tệp bằng trình xem Tệp Ngoại tuyến. Sau khi các tệp đã bị xoá khỏi trình xem Tệp Ngoại tuyến, Trình quản lý Đồng bộ hoá có thể bắt buộc đồng bộ hoá các tệp. Nếu bộ đệm ẩn có vẻ vẫn không vận hành chính xác, việc đặt lại Tệp Ngoại tuyến có thể được tiến hành theo quy trình sau:
 1. Trong Tuỳ chọn Cặp, trên tab Tệp Ngoại tuyến, nhấn CTRL+SHIFT, sau đó bấm Xoá Tệp. Thông báo sau xuất hiện:
  Bộ đệm ẩn Tệp Ngoại tuyến trên máy tính cục bộ sẽ được khởi động lại. Bất kỳ thay đổi nào chưa được đồng bộ hoá với máy tính trên mạng sẽ bị mất. Bất kỳ tệp hạy cặp nào khả dụng ngoại tuyến sẽ không còn khả dụng ngoại tuyến nữa. Bắt buộc khởi động lại máy tính.

  Bạn có muốn khởi động lại bộ đệm ẩn không?
 2. Bấm Có hai lần để khởi động lại máy tính.

Phương pháp 2

Sử dụng Registry Editor

Để yêu cầu chúng tôi khởi động lại bộ đệm ẩn tệp và cơ sở dữ liệu của tệp ngoại tuyến cho bạn, hãy đi tới mục"Khắc phục sự cố cho tôi". Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôiĐể khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống, và làm theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.
Chú ý
 • Hãy chắc chắn rằng các tệp được đồng bộ hoá trước khi bạn chạy khắc phục sự cố tự động. Nếu không, các thay đổi chưa được đồng bộ hoá sẽ bị mất. 
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Sau đó, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".Để tôi tự khắc phục sự cố

Nếu bạn không thể truy cập tab Tệp Ngoại tuyến, hãy sử dụng phương pháp này để khởi động lại bộ đệm ẩn Tệp Ngoại tuyến (CSC) trên hệ thống bằng cách sửa đổi sổ đăng ký. Cũng sử dụng phương pháp này để khởi động lại cơ sở dữ liệu/bộ đệm ẩn phía máy khách của tệp ngoại tuyến trên nhiều hệ thống. Thêm khoá con đăng ký sau: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Tên khoá: FormatDatabase
Loại Khoá: DWORD
Giá trị Khoá: 1
Chú ý Giá trị thực của khoá đăng ký bị bỏ qua. Thay đổi đăng ký này yêu cầu phải khởi động lại. Khi máy tính đang khởi động lại, vỏ sẽ khởi động lại bộ đệm ẩn CSC, sau đó xoá khoá đăng ký nếu mục đăng ký tồn tại.

Cảnh báo Mọi tệp lưu được lưu sẽ bị xoá và dữ liệu chưa đồng bộ hoá sẽ bị mất.

Sử dụng Reg.exe

Bạn cũng có thể tự động hoá quy trình đặt giá trị đăng ký này bằng cách dùng trình chỉnh sửa dòng lệnh Reg.exe. Để làm điều này, hãy nhập lệnh sau trong cửa sổ Reg.exe:
REG.EXE.REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache" /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f
Chú ý Để có các bước cụ thể để khởi động lại bộ đệm ẩn và cơ sở dữ liệu của các tệp ngoại tuyến trong Windows Vista hoặc Windows 7, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942974 Trên máy khách chạy Windows Vista hoặc Windows 7, bạn vẫn có thể truy cập tệp ngoại tuyến mặc dù máy chủ của tệp bị xoá khỏi mạng
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
230739 Cấu trúc của cặp bộ đệm ẩn Tệp Ngoại tuyến
328284 Một số tệp và cặp không được cấu hình để sẵn có ngoại tuyến sẽ được lưu

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

 • Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
 • Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Để cung cấp phản hồi hoặc báo cáo bất kỳ vấn đề gì với giải pháp này, hãy để lại nhận xét trên blog "Khắc phục sự cố giúp tôi" hoặc gửi email cho chúng tôi.
Client Side Cache, CSC, Offline Folder, flush cache, delete cache, ERROR_INVALID_PARAMETER, Error 87 fixit fixme fix it
Thuộc tính

ID Bài viết: 230738 - Xem lại Lần cuối: 09/11/2011 21:46:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowto kbmsifixme kbfixme KB230738
Phản hồi