Bạn nhận được một thông báo lỗi "Cài đặt kết thúc sớm vì một lỗi" khi bạn chạy thiết lập Office 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:230895
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn chạy thiết lập văn phòng, bạn có thể nhận được dưới đây thông báo lỗi ngay lập tức sau khi bạn nhấp vào Cài đặt ngay hoặc Nâng cấp bây giờ:
Cài đặt kết thúc sớm vì một lỗi.
Khi bạn nhấp vào OkThiết lập kết thúc.
NGUYÊN NHÂN
Lỗi này có thể xuất hiện nếu tất cả sau đây là đúng:
 • Bạn đang sử dụng Microsoft Windows NT 4.0. - và -

 • Bạn đang chạy thiết lập văn phòng từ một ổ đĩa CD-ROM. - và -

 • Bạn đang sử dụng một trong các mẫu bảo mật có sẵn với quản lý cấu hình bảo mật của Microsoft. - và -

 • Bạn có các Hạn chế truy cập đĩa CD-ROM để ở địa phương đăng nhập vào người sử dụng chỉ tùy chọn bảo mật bật lên.
Điều này là bởi vì trình cài đặt Windows chạy như hệ thống cục bộ khi nó được đọc tắt ổ đĩa CD-ROM. Vấn đề là hệ thống cục bộ sẽ bị từ chối truy cập vào ổ đĩa CD-ROM khi chính sách bảo mật này được thiết lập.

LƯU Ý: Thông báo lỗi này cũng có thể xuất hiện nếu bạn không có các Hạn chế quyền truy cập vào đĩa CD-ROM tại địa phương đăng nhập người sử dụng chỉ an ninh tùy chọn bật nhưng giá trị AllocateCDRoms theo khóa registry sau đây được thiết lập để 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, làm một trong những điều sau đây:

Phương pháp 1: Chạy cài đặt từ một máy chủ mạng

Nếu bạn đang ở trong một môi trường mạng và bạn có quyền truy cập vào một cài đặt hành chính của Office 2000, chạy cài đặt từ vị trí này thay vì của ổ đĩa CD. Thiết đặt bảo mật được đề cập trong "Nguyên" phần của bài viết này không ảnh hưởng đến chạy cài đặt từ một máy chủ mạng.

Cách 2: Tắt tùy chọn bảo mật "Hạn chế quyền truy cập vào đĩa CD-ROM tại địa phương đăng nhập người dùng chỉ"

Nếu bạn tắt các Hạn chế truy cập đĩa CD-ROM để ở địa phương đăng nhập vào người sử dụng chỉ tùy chọn bảo mật, bạn có thể chạy cài đặt từ của bạn Ổ đĩa CD-ROM. Xin vui lòng xem tài liệu về Microsoft Security Virtual Machine Manager cho biết thêm thông tin về việc sửa đổi thiết đặt này.

LƯU Ý: Bạn có thể phải khởi động lại sau khi bạn tắt các Hạn chế Đĩa CD-ROM truy cập tại địa phương đăng trên người sử dụng chỉ tùy chọn bảo mật trước khi bạn có thể chạy cài đặt từ ổ đĩa CD-ROM.

Để biết thêm thông tin về quản lý cấu hình bảo mật của Microsoft, truy cập vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:

http://www.Microsoft.com/technet/archive/winntas/maintain/Security/scmnt4.mspx?MFR=True


Để có thêm thông tin về các AllocateCDRoms đăng ký thiết lập, bấm vào số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
172520 Truy cập từ chối lỗi khi cố gắng để truy cập vào một đĩa CD-ROM được chia sẻ
221524 Khắc phục: Không thể cài đặt các ứng dụng từ phương tiện khi ' AllocateCDRom hoặc giá trị Reg AllocateFloppies' được thiết lập
THÔNG TIN THÊM
Một trong những cách để xác minh cho dù bạn đang gặp vấn đề này là để tạo ra một tệp sổ ghi tiết và tìm kiếm cho văn bản sau đây:
MSI (s) (AF:C0): lưu Ý: 1: 2318 2: H:\data1.msi
MSI (s) (AF:C0): MainEngineThread là trở lại năm 1603
MSI (c) (BB:93): trở lại từ máy chủ. Trở về giá trị: 1603
Hành động kết thúc 19: 53: 03: ExecuteAction. Giá trị trả lại 3.
MSI (c) (BB:93): làm hành động: FatalError
Hành động bắt đầu 19: 53: 03: FatalError.
Để tạo một tệp sổ ghi tiết, làm như sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy.
 2. Trong các Mở hộp, loại sau đây và sau đó nhấp vào Ok:
  <cd-rom drive="">\setup.exe/l * v c:\Officelog.txt</cd-rom>
  Tệp nhật ký tiết Officelog.txt được tạo ra vào thư mục gốc của bạn ổ C.
OFF2000 SCM

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 230895 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 14:25:37 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbstartprogram kbsetup kberrmsg kbprb kbmt KB230895 KbMtvi
Phản hồi