Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trình duyệt của bạn không được hỗ trợ

Bạn cần cập nhật trình duyệt của mình để sử dụng trang web.

Cập nhật lên Internet Explorer phiên bản mới nhất.

Công cụ căng thẳng để kiểm tra máy chủ Web của bạn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:231282
Chúng tôi đề nghị tất cả người dùng nâng cấp để Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên bản 7.0 chạy trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng kể Web an ninh cơ sở hạ tầng. Để biết thêm chi tiết về các chủ đề liên quan đến an ninh IIS, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết thêm chi tiết về IIS 7.0, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
TÓM TẮT
Bài viết này cung cấp một danh sách các công cụ bạn có thể sử dụng để mô phỏng tải cho các ứng dụng Web của bạn. Bằng cách mô phỏng tải cho của bạn ứng dụng, bạn có thể kiểm tra các vấn đề concurrency cũng như hiểu rõ hơn về cách ứng dụng của bạn thường chạy dưới sự căng thẳng. Kiểm tra tải và concurrency bởi làm mới trình duyệt không được xem là một bài kiểm tra hợp lệ.
THÔNG TIN THÊM
Công cụ Web căng thẳng sau đây có sẵn từ Microsoft: Với những công cụ này bạn có thể căng thẳng kiểm tra máy chủ Web của bạn để xem làm thế nào nó phản ứng khi một vài trăm người sử dụng truy cập vào ứng dụng của bạn vào các thời điểm cao điểm. Những công cụ này cũng có thể được sử dụng để kiểm tra các thành phần phía máy chủ cho hiệu suất, ổ khóa, và các vấn đề khả năng mở rộng khác. Một ứng dụng Web dựa trên cơ sở dữ liệu có thể cũng được thử nghiệm trên tham số như concurrency, các giao dịch, số lượng người dùng, ổ khóa, tổng hợp, và vv.

Warning: This article has been translated automatically

Thuộc tính

ID Bài viết: 231282 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 11:48:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • Microsoft Internet Information Server 3.0
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
  • Microsoft Internet Information Services 7.0
  • kbgraphxlinkcritical kbinfo kbperformancetool kbmt KB231282 KbMtvi
Phản hồi