Lịch sử phát hành Microsoft dữ liệu truy cập các thành phần (MDAC)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:231943
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này vạch ra truy cập dữ liệu khác nhau của Microsoft Phiên bản thành phần (MDAC) có sẵn và các sản phẩm mà cài đặt họ.
THÔNG TIN THÊM
Bảng dưới đây chứa danh sách khác nhau MDAC bản phát hành cùng với ngày phát hành cho mỗi.
Phiên bản MDACNgày phát hànhVận chuyển VớiThêm ghi chú
MDAC 2,8 SP203/2005Windows 2003 SP1 Không có bản phát hành Web
MDAC 2,8 SP108/2004Windows XP SP2 và Windows XP SP3Phát hành trên Web và có sẵn tại Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2,808/2003Windows Server 2003Phát hành trên Web và có sẵn tại Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2,7 SP1 Refresh (X 86 chỉ)08/2006Windows 2000, Windows 98, Windows ME, và Windows NTPhát hành Trang web trên Web và có sẵn tại các trang Web sau đây: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2,7 SP108/2002Windows XP SP1Không có bản phát hành Web
MDAC 2,710/2001Windows XPPhát hành Trang web trên Web và có sẵn tại các trang Web sau đây: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.6 SP26/2002SQL Server 2000 SP2Phát hành trên Web và có sẵn tại Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.6 SP16/2001SQL Server 2000 SP1Phát hành trên Web và có sẵn tại Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.69/2000Máy chủ SQL năm 2000Phát hành trên Web và có sẵn tại Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.5 SP312/2003Windows 2000 SP3Phát hành trên Web và có sẵn tại Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.5 SP25/2001Windows 2000 SP2Phát hành trên Web và có sẵn tại Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.5 SP17/31/2000Windows 2000 SP1Phát hành trên Web và có sẵn tại Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.52/17/2000Windows năm 2000Phát hành trên Web và có sẵn tại Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.1 SP2Không có bản phát hành Web
MDAC 2.1 SP1a (GA)4/1/1999Office 2000, BackOffice 4.5, Visual Studio 98 SP3 (* Internet Explorer 5a vận chuyển tối thiểu cài đặt)Phiên bản web
MDAC 2.1 SP13/15/1999Internet Explorer 5,0Không có bản phát hành Web
MDAC 2,111/07/1998SQL Server 7.0, máy chủ 6.5 SP5Không có bản phát hành Web
MDAC 2.0 SP207/01/1998Phát hành thông qua Web. Y2K túc cho tất cả các nền tảng
MDAC 2.0 SP107/01/1998Windows NT 4.0 (SP4)Y2K túc cho Windows NT 4.0
MDAC 2.007/01/1998Visual Studio 98Không có bản phát hành Web
MDAC 1.5 a/b/c/d 08/01/1997n/an/a
MDAC 1,508/01/1997MDAC 1.5 vận chuyển hai tách bản phát hành, với hai bộ tập tin riêng biệt. Vận chuyển trong bản beta cho Thông tin phục vụ Internet (IIS) 4.0 (Windows NT 4.0 tùy chọn Pack), Internet Explorer 4.0 Internet Explorer 4.01 SP1 và Windows 98. Phiên bản đầu tiên trong Internet Explorer 4.0. Thứ hai là từ các nhà phát triển 1997 chuyên nghiệp của Hội nghị
Thông tin về chính sách vòng đời hỗ trợ cho MDAC, xem câu hỏi 6 ngày sau Web site của Microsoft:
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
230722Visual Studio 6.0 Service Pack 3 Readme: Phần 1 - tổng quan và cài đặt
232574 Readme.txt cho SQL Server gói dịch vụ 7,0

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 231943 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 14:32:48 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.7

  • kbnosurvey kbarchive kbarttypeverlist kbinfo kbmt KB231943 KbMtvi
Phản hồi