Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một vấn đề tương hợp về sau tồn tại giữa Baidu thanh công cụ và trình duyệt Internet Explorer 8

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2321134
Triệu chứng
Sau khi bạn mở Internet Explorer, bạn nhìn thấy một cửa sổ hộp thoại mà biểu rằng phiên bản của bạn đã cài đặt chuyên biệt thanh công cụ của Baidu là không tương hợp về sau với Windows Internet Explorer 8. Bạn có thể vô hiệu hóa các thanh công cụ của Baidu thêm-in hoặc cập nhật lên phiên bản mới nhất để giải quyết vấn đề này.
Giải pháp

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động

Microsoft fix it banner
Các Khắc phục sự cố Tiện ích Internet Explorer khi IE treo hoặc đóng băng trình gỡ rối có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.

Trình gỡ rối này khắc phục nhiều sự cố.
Tìm hiểu thêm
chạy bây giờ

Cập Nhật thanh công cụ của Baidu

cài đặt chuyên biệt phiên bản mới nhất của thanh công cụ của Baidu để làm cho nó tương hợp về sau với trình duyệt Internet Explorer 8.
Bước hướng dẫn sử dụng để vô hiệu hóa thanh công cụ của Baidu
Để vô hiệu hóa các thanh công cụ của Baidu thêm-in, hãy làm theo các bước sau:
  1. Đóng tất cả các cửa sổ Internet Explorer.
  2. Mở một cửa sổ Internet Explorer mới.
  3. Khi bạn thấy thông báo trạm đậu "Quản lý Tiện ích" Baidu thanh công cụ, hãy nhấp vàoLuôn luôn mở Internet Explorer mà không có tiện ích này.

    Lưu ý Các add-in bây giờ bị vô hiệu hoá và sẽ không được tải một lần nữa. Internet Explorer 8 nên bây giờ làm việc mà không có bất kỳ vấn đề.

Nếu vấn đề không cố định, bạn có thể liên hệ với Hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp thêm.

Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2321134 - Xem lại Lần cuối: 01/11/2014 04:37:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Windows Internet Explorer 8

  • kbfixmedell kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip kbmt KB2321134 KbMtvi
Phản hồi