Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

NGỪNG 0xC0000244 khi bảo mật đăng nhập đầy đủ

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:232564
TRIỆU CHỨNG
Nếu khóa sổ đăng ký CrashOnAuditFail được thiết lập để 1 và bảo mật sổ ký sự đầy đủ trên máy tính đang chạy Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 hoặc Microsoft Windows Server 2003, sau thông báo lỗi màn hình xanh có thể được hiển thị:
DỪNG: C0000244 {kiểm toán thất bại}
Cố gắng tạo ra một kiểm toán an ninh thất bại.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này xảy ra nếu Nhật ký bảo mật đã đạt tối đa kích cỡ sổ ghi được chỉ định, và sự kiện đăng nhập gói được thiết lập cho "Overwrite sự kiện Cu hơn (ngày X)." Điều này cũng có thể xảy ra nếu "Làm không ghi đè lên kiện" được chọn. Bởi vì các sổ ghi sự kiện bảo mật là đầy đủ, và khóa sổ đăng ký CrashOnAuditFail được thiết lập, Windows tạo ra một thông báo lỗi dừng màn hình 0xC0000244 màu xanh và không thể đăng nhập thông tin kiểm toán.
GIẢI PHÁP
Chỉnh sửa hành vi này, sử dụng một trong các tùy chọn sau:
  • Ghi nhật ký sự kiện gói cho "Ghi đè lên các sự kiện như cần thiết."
  • Giảm số lượng thông tin đang được kiểm toán.
  • Tăng kích thước tập tin đăng nhập và sử dụng một sự kết hợp của các tùy chọn trước đó được liệt kê ở trên.
  • Vô hiệu hoá kiểm toán.
TÌNH TRẠNG
Hành vi này là do thiết kế.
THÔNG TIN THÊM
Trong một số trường hợp, các máy chủ có thể không bugcheck, nhưng có thể thay vì chạy rất chậm sau khi quản trị đăng nhập. Hệ thống cũng có thể báo cáo liên tục RPC lỗi sau khi đăng nhập. Non-quản trị viên sẽ không thể đăng nhập như là kết quả của phím CrashOnAuditFail đang được thiết lập để 0x1.
THAM KHẢO
Để thêm thông tin về phím CrashOnAuditFail, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
140058Làm thế nào để ngăn chặn các hoạt động tuyên khi sổ ghi bảo mật đầy đủ
178208 CrashOnAuditFail với đăng nhập/đăng xuất kiểm toán gây ra màn hình màu xanh

Warning: This article has been translated automatically

Thuộc tính

ID Bài viết: 232564 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 10:54:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbprb kbmt KB232564 KbMtvi
Phản hồi
x-4xxx-Rxxx-xxxxxxxxxxxx".replace(/x/g, function () { return Math.floor(Math.random() * 16).toString(16); })).replace("R", (8 | Math.floor(Math.random() * 3)).toString(16)); var m = document.createElement("meta"); m.content = guid; m.name = "ms.dqid"; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(m);