Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

ID Sự kiện 4107 hoặc ID Sự kiện 11 được ghi vào nhật ký Ứng dụng trong Windows Vista, Windows Server 2008 và các phiên bản mới hơn của Windows và Windows Server

Hiện tượng
Trên máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, một lỗi tương tự như sau được ghi vào nhật ký Ứng dụng:
Tên Nhật ký: Ứng dụng
Nguồn: Microsoft-Windows-CAPI2
Ngày: Ngày và giờ
ID Sự kiện 4107
Danh mục Tác vụ: Không có
Mức: Lỗi
Từ khoá: Cổ điển
Người dùng: KHÔNG SẴN CÓ
Máy tính: Tên máy tính
Mô tả
Không thể giải nén danh sách gốc của bên thứ ba từ cab tự động cập nhật tại: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> với lỗi: Chứng chỉ được yêu cầu không nằm trong thời gian hiệu lực khi kiểm tra đối chiếu với đồng hồ hệ thống hiện tại hoặc dấu thời gian trong tệp đã ký.
Hoặc trên máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008, một lỗi tương tự như sau được ghi vào nhật ký Ứng dụng:

Tên Nhật ký: Ứng dụng
Nguồn: Microsoft-Windows-CAPI2
Ngày: Ngày và giờ
ID Sự kiện 11
Danh mục Tác vụ: Không có
Mức: Lỗi
Từ khoá: Cổ điển
Người dùng: KHÔNG SẴN CÓ
Máy tính: Tên máy tính
Mô tả
Không thể giải nén danh sách gốc của bên thứ ba từ cab tự động cập nhật tại: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> với lỗi: Chứng chỉ được yêu cầu không nằm trong thời gian hiệu lực khi kiểm tra đối chiếu với đồng hồ hệ thống hiện tại hoặc dấu thời gian trong tệp đã ký.
Nguyên nhân
Lỗi này xảy ra do chứng chỉ Microsoft Certificate Trust List Publisher đã hết hạn. Cặp CryptnetUrlCache tồn tại bản sao của CTL có chứng chỉ ký đã hết hạn.
Giải pháp
Để yêu cầu chúng tôi khắc phục sự cố này giúp bạn, hãy đi tới phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôiĐể khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống rồi thực hiện theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.Chú ý
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khắc phục tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không sử dụng máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Sau đó, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".Để tôi tự khắc phục sự cố

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở dấu nhắc lệnh. Để thực hiện việc này, hãy bấm vào Bắt đầuNút Bắt đầu, bấm vào Tất cả Chương trình, bấm vào Các tiện ích rồi bấm vào Dấu nhắc Lệnh.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau rồi bấm ENTER:
  certutil -urlcache * delete
  Chú ý Lệnh certutil phải được chạy đối với mọi người dùng trên trạm làm việc. Mỗi người dùng phải đăng nhập và làm theo bước 1 và 2 ở trên.
 3. Nếu chứng chỉ hết hạn được lưu trong bộ nhớ cache của một trong các cấu hình hệ thống cục bộ, bạn phải xoá nội dung của một số thư mục bằng Windows Explorer. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Khởi động Windows Explorer Để thực hiệc việc này, hãy bấm vào Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, bấm Các tiện ích rồi bấm Windows Explorer.

   Chú ý Bạn phải kích hoạt các cặp ẩn để xem các thư mục có nội dung mà bạn phải xoá. Để kích hoạt các tệp và cặp ẩn, hãy làm theo các bước sau:
   1. Bấm Tổ chức rồi bấm Tuỳ chọn cặp và tìm kiếm.
   2. Bấm tabXem.
   3. Bấm chọn hộp kiểm Hiển thị tệp và cặp ẩn.
   4. Bấm bỏ chọn hộp kiểm Ẩn phần mở rộng của các loại tệp đã biết.
   5. Bấm bỏ chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ .
   6. Bấm Có để bỏ qua cảnh báo rồi bấm OK để áp dụng thay đổi và để đóng hộp thoại.
  2. Xoá nội dung của các thư mục được nêu ở đây. (%windir% là thư mục Windows).

   Chú ý Bạn có thể nhận được thông báo cho biết bạn không có quyền truy cập cặp. Nếu bạn nhận được thông báo này, hãy bấm Tiếp tục.

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

 • Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
 • Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Để cung cấp phản hồi hoặc báo cáo bất kỳ vấn đề gì với giải pháp này, hãy để lại nhận xét trên blog "Khắc phục sự cố giúp tôi" hoặc gửi email cho chúng tôi.
THÔNG TIN THÊM
Ngoài ra, ID sự kiện 4107 cũng có thể được ghi vào nhật ký với lỗi “Dữ liệu không hợp lệ” thay vì lỗi “Chứng chỉ được yêu cầu không nằm trong thời gian hiệu lực khi kiểm tra đối chiếu với đồng hồ hệ thống hiện tại hoặc dấu thời gian trong tệp đã ký”.

Lỗi “Dữ liệu không hợp lệ” này cho biết đối tượng được trả lại từ mạng không phải là tệp cab hợp lệ và do đó Windows không thể phân tích cú pháp đối tượng đó một cách chính xác. Lỗi này có thể xảy ra khi hoạt động truy xuất mạng đối với tệp cab không qua được proxy. Nếu proxy trả lại một số dữ liệu hoặc thông báo thay vì một mã lỗi HTTP chuẩn, Windowns sẽ cố gắng phân tích cú pháp của thông báo nhận được từ proxy yêu cầu đối tượng phải là một tệp cab. Tác vụ này sẽ không thành công do lỗi "dữ liệu không hợp lệ”.

Để xử lý lỗi này, bạn cần xoá mục nhập không hợp lệ trong bộ nhớ cache bằng cách xoá bộ nhớ cache bằng cách làm theo các bước được nêu trong phần “Giải pháp”.


khắc phục sự cố
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2328240 - Xem lại Lần cuối: 05/15/2011 08:48:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbfixme kbmsifixme KB2328240
Phản hồi