Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi khi bạn nhập tên của tệp để phát bằng Windows Media Player: "Không thể mở tệp"

TRIỆU CHỨNG
Chú ý Do việc tạo mã lỗi, mã được liệt kê ở đây có thể đề cập đến các ứng dụng khác của Microsoft.

Khi bạn nhập tên của tệp để phát bằng Windows Media Player, bạn có thể nhận một hoặc nhiều thông báo lỗi sau:
Không thể mở tệp (Error=80040216)
Không thể mở 'http://Servername/Path/Filename.asf'. Hãy kiểm tra xem đường dẫn và tên tệp có chính xác không và thử lại.(Error=80070002)
Không thể mở '\\Server\Directory\Filename'. Hãy kiểm tra xem đường dẫn và tên tệp có chính xác không và thử lại. (Error=80070035)
Không thể mở '\\Server\Filename.' Hãy kiểm tra xem đường dẫn và tên tệp có chính xác không và thử lại. (Error=80070043)
Không thể mở 'protocol://server/directory/filename'. Hãy kiểm tra xem đường dẫn và tên tệp có chính xác không và thử lại. (Error=80070005)
Đường dẫn được chỉ định không hợp lệ (Error=800700A1)
Không tìm thấy máy chủ hoặc proxy (Error=800C0005)
Giao thức không xác định và không có giao thức có thể cắm đã được nhập trùng khớp. (Error=800C000D)
Loại luồng được chỉ định không được nhận dạng. (Error=C00D07E2)
Hệ thống không thể tìm thấy tệp đã chỉ định. (Error=C00D001A)
Bạn không có quyền truy cập vào vị trí hoặc tệp. (Lỗi 80070005)
NGUYÊN NHÂN
Windows Media Player không thể tìm thấy tên tệp được chỉ định. Rất có thể tên đã bị viết sai chính tả hoặc đường dẫn của tệp không chính xác. Có nhiều cách để tạo đường dẫn tệp. Phương pháp được sử dụng tùy thuộc vào cách bạn đang cố gắng truy cập nội dung đa phương tiện.
GIẢI PHÁP
Đảm bảo rằng tên tệp không bị viết sai chính tả và đường dẫn tệp chính xác, sau đó thử lại. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi bấm vào liên kết trên trang Web, hãy liên hệ với nhà cung cấp nội dung để có liên kết được cập nhật.

Xin lưu ý rằng thông báo lỗi cũng có thể xuất hiện nếu bạn phát tệp .asx và tệp .asx đề cập đến một đường dẫn không tồn tại. Ví dụ: đường dẫn có thể không tồn tại vì nội dung không được sắp xếp lại trên trang web máy chủ. Đường dẫn của tệp .asx chính xác. Vấn đề là đường dẫn được nhúng bên trong tệp .asx không còn chính xác nữa. Nếu bạn nhập lại đường dẫn của tệp .asx, cách này không giải quyết được vấn đề này.

Để đảm bảo rằng bạn có thông tin mới nhất về cách khắc phục sự cố với Microsoft Windows Media Player 11 dành cho Windows Vista, Windows Media Player 11 dành cho Windows XP, Windows Media Player 10 và các phiên bản trước của Windows Media Player, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập một trong các Web site sau của Microsoft.

Windows Media Player 11 dành cho Windows Vista

Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố của Windows Media Player 11 dành cho Windows Vista, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:

Windows Media Player 11 dành cho Windows XP

Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố Windows Media Player 11 dành cho Windows XP, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:

Windows Media Player 10

Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố Windows Media Player 10, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:

Các phiên bản trước của Windows Media Player

Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố các phiên bản trước của Windows Media Player, hãy truy cập Web site sau của Microsoft: Chú ý Nếu bạn vẫn gặp sự cố với Windows Media Player, bạn có thể muốn nhờ người nào đó trợ giúp hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:
THÔNG TIN THÊM

Để Phát Tệp Đa phương tiện Nằm trong Máy tính của bạn

DriveLetter:\DirectoryName\FileName

DriveLetter là chữ cái đi kèm với đĩa đặt tệp đa phương tiện (thường là C:\). Directory là bất kỳ thư mục nào có tệp đa phương tiện trong đó. Xin lưu ý rằng dấu gạch chéo ngược được sử dụng giữa mỗi tên thư mục và dấu hai chấm sau DriveLetter. Filename là tên của tệp đa phương tiện. DriveName và FileName là các phần bắt buộc của đường dẫn. DirectoryName là tuỳ chọn, tuỳ thuộc vào vị trí lưu trữ nội dung đa phương tiện.

Để Phát Tệp Đa phương tiện Nằm trên World Wide Web

Protocol://DomainName/DirectoryName/FileName

Protocol là một tập hợp các định dạng và quy trình cho phép các máy tính trao đổi thông tin. Giao thức được Windows Media Player sử dụng bao gồm HTTP (Giao thức Truyền tải Siêu văn bản) và MMS (giao thức Microsoft Media Server). DirectoryName là tuỳ chọn, tuỳ thuộc vào vị trí lưu trữ tệp đa phương tiện trên Web site. Filename là tên của tệp đa phương tiện. Xin lưu ý rằng giao thức được theo sau bởi dấu hai chấm và hai dấu gạch chéo lên và một dấu gạch chéo lên được sử dụng giữa tên thư mục và tên tệp. Protocol, DomainName và FileName là tất cả các phần bắt buộc của đường dẫn. DirectoryName là tuỳ chọn, tuỳ thuộc vào vị trí lưu trữ nội dung đa phương tiện.

Để Phát Tệp Đa phương tiện Nằm trong Mạng Cục bộ

\\ServerName\ShareName\FileName

ServerName là tên của máy tính trong Mạng Cục bộ, nơi lưu trữ tệp đa phương tiện. ShareName là thư mục được chia sẻ, nằm trên máy chủ, nơi lưu trữ tệp đa phương tiện. Filename là tên của tệp đa phương tiện. Xin lưu ý rằng hai dấu gạch ngược đứng trước ServerName và một dấu gạch ngược xuất hiện giữa mỗi tên thư mục và tên tệp. ServerName, ShareName và FileName là tất cả các phần bắt buộc của đường dẫn.

Để Phát Tệp Đa phương tiện Nằm trên Mạng, Sử dụng Giao thức

Protocol://ServerName/ShareName/FileName

Protocol là một tập hợp các định dạng và quy trình cho phép các máy tính trao đổi thông tin. Giao thức được Windows Media Player sử dụng bao gồm HTTP (Giao thức Truyền tải Siêu văn bản) và MMS (giao thức Microsoft Media Server). ServerName là tên của máy tính trong mạng lưu trữ tệp đa phương tiện. ShareName là tên của thư mục được chia sẻ, nằm trên máy chủ, nơi lưu trữ tệp đa phương tiện. Filename là tên của tệp đa phương tiện. Xin lưu ý rằng giao thức được theo sau bởi dấu hai chấm và hai dấu gạch chéo lên và một dấu gạch chéo lên được sử dụng giữa tên thư mục và tên tệp. Protocol, ServerName, ShareName và FileName là tất cả các phần bắt buộc của đường dẫn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 234292 - Xem lại Lần cuối: 09/27/2011 10:37:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Media Player 7.0, Microsoft Windows Media Player 6.4, Microsoft Windows Media Player 6.1, Microsoft Windows Media Player 6.0, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 11

  • kbresolve kberrmsg kbprb kbprod2web KB234292
Phản hồi