Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"Vẫn cần phải đóng các chương trình" khi tắt Windows 7

giới thiệu
Bài viết này giải thích những việc bạn nên làm khi thông báo "vẫn cần đóng 1 chương trình" hiển thị khi bạn đang tắt Windows 7.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
Khi tôi tắt máy tính Windows 7, thông báo “vẫn cần đóng 5 chương trình” hiển thị, có sự cố gì với máy tính của tôi không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Không có sự cố gì với máy tính của bạn.

Nếu một số ứng dụng đang hoạt động và bạn chưa lưu dữ liệu, hãy bấm Huỷ để huỷ quá trình tắt và lưu dữ liệu.http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Ừm. Nhưng tôi không có dữ liệu nào chưa lưu và không có chương trình hiện hành nào nhưng thông báo “Chờ chương trình nền” đôi khi vẫn hiển thị.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Trong trường hợp đó, máy tính của bạn sẽ tắt nếu bạn tiếp tục chờ. Thông báo có thể hiển thị vì thời gian tắt hệ thống và chương trình là khác nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là có sự cố.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Tất cả những việc tôi phải làm là chờ. Tôi đã hiểu. Cảm ơn bạn nhiều.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2360655 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 03:12:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise

  • kbpctalk kbexpertisebeginner KB2360655
Phản hồi