Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể di chuyển hoặc đổi tên cặp tài liệu và thiết đặt

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:236621
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn cố gắng di chuyển hoặc đổi tên cặp "tài liệu và cài đặt" Windows, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
"Documents and Settings là một thư mục hệ thống Windows và cần cho Windows chạy đúng. Nó không thể được di chuyển hoặc đổi tên."
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này là do thiết kế.
GIẢI PHÁP
Để chỉ định một thư mục khác nhau cho thư mục "Documents and Settings" trong khi cài đặt, hãy làm theo các bước sau:
 1. Sử dụng chuyển đổi /UNATTEND với Winnt.exe hoặc Winnt32.exe và chèn các mục sau đây vào tập tin Unattend.txt, nơi z:\foldername là tên đường dẫn và cặp mà bạn muốn:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\foldername
 2. Cài đặt Windows. Đường dẫn bạn đưa vào tập tin Unattend.txt được sử dụng thay vì thư mục "tài liệu và cài đặt" mặc định.
Để biết thêm về cài đặt không giám sát của Windows 2000, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
183245Thay đổi đối với Windows 2000 lỗi Winnt [32] .exe command line
THÔNG TIN THÊM
LƯU Ý: Phần sau cung cấp thông tin về một cấu hình Microsoft không hỗ trợ. Chúng tôi cung cấp thông tin này cho mục đích thông tin chỉ; Microsoft đưa ra không có bảo đảm rằng này cấu hình hoạt động đúng.

CẢNH BÁO: Microsoft mạnh mẽ khuyến cáo chống lại đổi tên bất kỳ thư mục hệ thống. Lỗi hệ thống nghiêm trọng hoặc một máy tính không ổn định có thể gây ra nếu bạn đổi tên cặp hệ thống. Nếu thực hiện, một bản sao lưu nên được làm bằng hệ thống trước khi cố thủ tục này.

Để đổi tên hoặc di chuyển cặp ""tài liệu và cài đặt, sử dụng các phương pháp thích hợp.

Người dùng cụ thể

Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

LƯU Ý: Phương pháp này không phải di dời quan trọng cấu phần của Windows. Sử dụng phương pháp này nếu bạn yêu cầu chỉ đặc trưng cho người sử dụng dữ liệu được chuyển đi.

Để chỉ định một thư mục khác nhau cho thư mục "Documents and Settings" sau khi bạn cài đặt Windows cho một người dùng cụ thể, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định đường dẫn hồ sơ của người dùng. Có hai phương pháp để xác định đường dẫn hồ sơ. Hoặc bằng cách thiết lập đường dẫn người dùng hoặc người dùng SID. Người sử dụng SID phương pháp được ưa thích.
  • Phương pháp SID của người sử dụng
   1. Sử dụng các công cụ GETSID từ bộ tài nguyên máy chủ Windows để có được SID. Sử dụng cú pháp tương tự như ví dụ sau:
    Tên người dùng \\SERVER1 GETSID \\SERVER1 UserName
   2. Một khi bạn có được SID, sử dụng Regedit.exe hoặc Regedt32.exe để chọn SID của người sử dụng theo khóa registry sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Người sử dụng đường dẫn cài đặt
   1. Đăng nhập vào máy tính như là người dùng, và sau đó gõ THIẾT LẬP một dấu nhắc lệnh. Lưu ý các thiết lập cho USERPROFILE, và sau đó đóng cửa sổ dấu nhắc lệnh.
   2. Đăng nhập như người quản trị của máy tính.
   3. Sử dụng Registry Editor để thêm các thiết lập USERPROFILE đến khóa registry sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Bấm khóa sổ đăng ký và sau đó bấm Tìm trên các Chỉnh sửa trình đơn.
   5. Trong các Tìm hộp, nhập giá trị của các thiết lập USERPROFILE, và sau đó nhấp vào Tìm tiếp theo.
 2. Thay đổi giá trị ProfileImagePath sử dụng đường dẫn mới bạn muốn trong registry key HKEY_LOCAL_MACHINE NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Đóng Registry Editor, và sau đó đăng nhập như người dùng. Loại THIẾT LẬP tại dấu nhắc lệnh để kiểm chứng đường dẫn đã thay đổi.

Toàn bộ thư mục

LƯU Ý: Phương pháp này relocates quan trọng cấu phần của Windows. Sử dụng phương pháp này chỉ nếu bạn đòi hỏi phải có thư mục "Documents and Settings" để được di chuyển hoặc đổi tên và bạn không thể sử dụng các tập tin Unattend.txt để thay đổi tên trong khi cài đặt.

Để chỉ định một thư mục khác nhau cho thư mục toàn bộ "Documents and Settings", bao gồm cả các thành phần hệ thống quan trọng, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đăng nhập vào máy tính như người quản trị.
 2. Tạo một thư mục mới.
 3. Mở cặp "tài liệu và cài đặt" hiện thời.
 4. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Tùy chọn cặp, và sau đó bấm vào các Xem tab.
 5. Dưới Thiết đặt chuyên sâu Nhấp vào Hiển thị các tệp và cặp ẩn, và sau đó bấm Xóa các Ẩn phần mở rộng tập tin cho các kiểu tệp đã biếtẨn các tập tin được bảo vệ hệ điều hành hộp kiểm.
 6. Nhấp vào Ok.
 7. Bấm và kéo để sao chép tất cả các thư mục vào thư mục mới, ngoại trừ hiện đang đăng nhập vào thư mục người dùng.
 8. Trong bảng điều khiển, bấm đúp vào Các vấn đề, và sau đó bấm vào các Hồ sơ người dùng tab.
 9. Sao hồ sơ của người dùng hiện tại vào cặp mới.
 10. Nhấp vào Ok, đóng Control Panel, và sau đó đăng xuất và đăng nhập vào máy tính như người quản trị một lần nữa.
 11. Trong Registry Editor, bấm Tìm trên các Chỉnh sửa trình đơn.
 12. Loại tài liệu và thiết đặt, và sau đó nhấp vào Tìm.
 13. Thay thế dữ liệu giá trị hoặc đổi tên giá trị hoặc đăng ký chìa khóa cho con đường mới cho mỗi khóa registry và giá trị chứa đường nét gốc.LƯU Ý: Bạn phải hoàn tất sự thay đổi này cho mỗi trường hợp trong sổ đăng ký hoặc máy tính của bạn có thể không khởi động. Nó là bắt buộc rằng bạn cập nhật tất cả các khóa registry và các giá trị với đường dẫn mới.

 14. Khởi động lại máy tính.
 15. Bạn có thể bây giờ an toàn loại bỏ cặp "tài liệu và cài đặt" gốc.
Chú ý Nếu bạn tìm kiếm đăng ký cho "Documents and Settings", bạn sẽ tìm thấy một chuỗi giá trị trong subkey sau đây:
HKLM\system\controlset001\control\hivelist
. Giá trị chuỗi này là \Device\HarddiskVolume#\Documents và cài đặt. Không thay đổi các giá trị chuỗi này. Sau khi bạn đã kết thúc tìm kiếm cho "Documents and Settings", cũng tìm kiếm các tên tập tin ngắn "Docume ~ 1." Thay đổi đường dẫn cho những kết quả.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 236621 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 08:21:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kberrmsg kbprb kbui kbmt KB236621 KbMtvi
Phản hồi