Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Danh sách mở rộng MAPI số quả mã

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:238119
TÓM TẮT
Chức năng mở rộng MAPI hầu hết sẽ trả về kết quả số mã. Bài viết này cho một danh sách các mã số kết quả mà có thể được gặp phải.
THÔNG TIN THÊM
Sau đây là danh sách một số quả mã đó được trả về bởi hầu hết chức năng mở rộng MAPI.
MAPI thành công mãGiá trị hexGiá trị thập phân
MAPI_W_NO_SERVICE40203262659
MAPI_W_ERRORS_RETURNED40380263040
MAPI_W_POSITION_CHANGED40481263297
MAPI_W_APPROX_COUNT40482263298
MAPI_W_CANCEL_MESSAGE40580263552
MAPI_W_PARTIAL_COMPLETION40680263808
Mã lỗi MAPIGiá trị hexGiá trị thập phân
MAPI_E_INTERFACE_NOT_SUPPORTED80004002-2147467262
MAPI_E_CALL_FAILED80004005-2147467259
MAPI_E_NO_SUPPORT80040102-2147221246
MAPI_E_BAD_CHARWIDTH80040103-2147221245
MAPI_E_STRING_TOO_LONG80040105-2147221243
MAPI_E_UNKNOWN_FLAGS80040106-2147221242
MAPI_E_INVALID_ENTRYID80040107-2147221241
MAPI_E_INVALID_OBJECT80040108-2147221240
MAPI_E_OBJECT_CHANGED80040109-2147221239
MAPI_E_OBJECT_DELETED8004010a-2147221238
MAPI_E_BUSY8004010b-2147221237
MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK8004010d-2147221235
MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES8004010e-2147221234
MAPI_E_NOT_FOUND8004010f-2147221233
MAPI_E_VERSION80040110-2147221232
MAPI_E_LOGON_FAILED80040111-2147221231
MAPI_E_SESSION_LIMIT80040112-2147221230
MAPI_E_USER_CANCEL80040113-2147221229
MAPI_E_UNABLE_TO_ABORT80040114-2147221228
MAPI_E_NETWORK_ERROR80040115-2147221227
MAPI_E_DISK_ERROR80040116-2147221226
MAPI_E_TOO_COMPLEX80040117-2147221225
MAPI_E_BAD_COLUMN80040118-2147221224
MAPI_E_EXTENDED_ERROR80040119-2147221223
MAPI_E_COMPUTED8004011a-2147221222
MAPI_E_CORRUPT_DATA8004011b-2147221221
MAPI_E_UNCONFIGURED8004011c-2147221220
MAPI_E_FAILONEPROVIDER8004011d-2147221219
MAPI_E_UNKNOWN_CPID8004011e-2147221218
MAPI_E_UNKNOWN_LCID8004011f-2147221217
MAPI_E_PASSWORD_CHANGE_REQUIRED80040120-2147221216
MAPI_E_PASSWORD_EXPIRED80040121-2147221215
MAPI_E_INVALID_WORKSTATION_ACCOUNT80040122-2147221214
MAPI_E_INVALID_ACCESS_TIME80040123-2147221213
MAPI_E_ACCOUNT_DISABLED80040124-2147221212
MAPI_E_END_OF_SESSION80040200-2147220992
MAPI_E_UNKNOWN_ENTRYID80040201-2147220991
MAPI_E_MISSING_REQUIRED_COLUMN80040202-2147220990
MAPI_E_BAD_VALUE80040301-2147220735
MAPI_E_INVALID_TYPE80040302-2147220734
MAPI_E_TYPE_NO_SUPPORT80040303-2147220733
MAPI_E_UNEXPECTED_TYPE80040304-2147220732
MAPI_E_TOO_BIG80040305-2147220731
MAPI_E_DECLINE_COPY80040306-2147220730
MAPI_E_UNEXPECTED_ID80040307-2147220729
MAPI_E_UNABLE_TO_COMPLETE80040400-2147220480
MAPI_E_TIMEOUT80040401-2147220479
MAPI_E_TABLE_EMPTY80040402-2147220478
MAPI_E_TABLE_TOO_BIG80040403-2147220477
MAPI_E_INVALID_BOOKMARK80040405-2147220475
MAPI_E_WAIT80040500-2147220224
MAPI_E_CANCEL80040501-2147220223
MAPI_E_NOT_ME80040502-2147220222
MAPI_E_CORRUPT_STORE80040600-2147219968
MAPI_E_NOT_IN_QUEUE80040601-2147219967
MAPI_E_NO_SUPPRESS80040602-2147219966
MAPI_E_COLLISION80040604-2147219964
MAPI_E_NOT_INITIALIZED80040605-2147219963
MAPI_E_NON_STANDARD80040606-2147219962
MAPI_E_NO_RECIPIENTS80040607-2147219961
MAPI_E_SUBMITTED80040608-2147219960
MAPI_E_HAS_FOLDERS80040609-2147219959
MAPI_E_HAS_MESSAGES8004060a-2147219958
MAPI_E_FOLDER_CYCLE8004060b-2147219957
MAPI_E_STORE_FULL8004060c-2147219956
MAPI_E_AMBIGUOUS_RECIP80040700-2147219712
MAPI_E_INVALID_PARAMETER80070057-2147024809
MAPI_E_NOT_ENOUGH_MEMORY8007000e-2147024882
MAPI_E_NO_ACCESS80070005-2147024891
THAM KHẢO
Danh sách này có nguồn gốc từ MAPICODE.H.

Thuộc tính

ID Bài viết: 238119 - Xem lại Lần cuối: 10/06/2011 04:06:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Messaging Application Programming Interface

  • kbfaq kbinfo kbmsg kbmt KB238119 KbMtvi
Phản hồi