Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"Kích hoạt trực tuyến không hoàn tất thành công do khoá sản phẩm đã được sử dụng đến số lần tối đa cho phép " với Office dành cho Mac 2011

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng kích hoạt Microsoft Office dành cho Mac 2011, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Kích hoạt trực tuyến không hoàn tất thành công do khoá sản phẩm đã được sử dụng đến số lần tối đa cho phép.
Bấm Trở lại, đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng khoá sản phẩm, sau đó bấm Kích hoạt một lần nữa. Nếu bạn không có kết nối Internet, bạn có thể kích hoạt qua điện thoại.

NGUYÊN NHÂN
Bạn nhận được thông báo lỗi nếu một trong các điều kiện sau đúng:

  • Bạn đang cố gắng sử dụng cùng khoá sản phẩm trên nhiều máy tính và bạn vượt quá giới hạn chỉ định trong Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft. Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft nằm trong thư mục cài đặt sản phẩm trên máy tính của bạn. Đối với một số sản phẩm, Điều khoản cho phép kích hoạt trên nhiều máy tính. Xem Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft để biết thêm thông tin, bao gồm số lượng máy tính mà sản phẩm có thể được kích hoạt trên đó.
  • Bạn đã thực hiện những thay đổi lớn đối với phần cứng máy tính, như cài đặt thẻ RAM mới, thẻ video hoặc phần cứng khác.
  • Bạn đã định dạng lại đĩa cứng.

GIẢI PHÁP


Thông tin Cấp phép:
Home and Business 1PK – Được cấp phép cho 1 máy Mac (1 Người dùng).
Hme and Business 2PK – Được cấp phép cho 1 người dùng để cài đặt trên 2 máy Mac.
Home and Student 1PK – Được cấp phép để sử dụng tại nhà và cho sinh viên trên 1 máy Mac.
Home and Student Family Pack - Được cấp phép để sử dụng tại nhà và cho sinh viên trên 3 máy Mac mỗi gia đình.
Phiên bản học thuật – Được cấp phép để sử dụng Học thuật đủ điều kiện trên 1 máy Mac.
Mua thẻ có mã PIN 27 chữ số:
Home and Business 2 Pack – Được cấp phép cho 1 người dùng để cài đặt trên 2 máy Mac.

Nếu số lần kích hoạt sản phẩm vượt quá số lần kích hoạt (xem bảng trên) mà Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft cho phép, bạn phải mua các bản sao bổ sung của sản phẩm. Để thực hiện việc này, hãy truy cập website sau của Microsoft:


Xem Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft để biết thông tin về số lần có thể kích hoạt sản phẩm. Trong phần phiên bản sản phẩm, hãy đọc Cài đặt và Quyền Sử dụng. Ví dụ: nếu bạn có Office Home and Business 2011, hãy xem Phần 2 và đọc 2. Cài đặt và Quyền Sử dụng. Để xem điều khoản, hãy truy cập các website sau của Microsoft:

Nếu bạn không vượt quá số lần kích hoạt mà Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft cho phép, bấm vào nút Kích hoạt qua Điện thoại, chọn vị trí, sau đó gọi đến số điện thoại hiển thị. Ví dụ: đối với Hoa Kỳ, số điện thoại là (866) 825-4797. Đối với Vương Quốc Anh, số điện thoại là (44) (203) 147-4930.


Activation2011 access rejected submit more help
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2390723 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2011 12:57:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office for Mac 2011

  • dftsdahomeportal KB2390723
Phản hồi