Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể làm trống Thùng Rác trong Windows XP hoặc Windows Vista

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động
Trình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các Sự cố Tệp và Cặp Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.Trình khắc phục sự cố này khắc phục nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờTrình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các Sự cố Tệp và Cặp Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờ Chú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
TRIỆU CHỨNG
Bạn không thể làm trống Thùng Rác trên máy tính đang chạy Windows XP hoặc Windows Vista.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do cặp Thùng Rác bị hỏng.
Để tôi tự khắc phục sự cố
Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau để tạo lại cặp Thùng Rác bằng cách sử dụng dấu nhắc lệnh:
 1. Mở một dấu nhắc lệnh nâng cao. Để thực hiện việc này, hãy bấm vào Bắt đầuNút Bắt đầu, bấm vào Tất cả Chương trình, bấm vào Các tiện ích rồi bấm vào Dấu nhắc Lệnh.
 2. Nhập lệnh thích hợp cho hệ điều hành của bạn, rồi nhấn ENTER.

  Windows XP
  rd /s C:\recycler
  Windows Vista
  rd /s /q C:\$Recycle.bin


  Chú ý Đối với các ổ cứng có tên khác, thay thế C: bằng chữ cái của ổ cứng mong muốn.
 3. Đóng cửa sổ Nhắc Lệnh.
 4. Bấm chuột phải vào vùng trống của màn hình rồi bấm Làm mới.

  Chú ý Hiện tại Thùng tác phải trống. Nếu không, hãy lặp lại các bước này cho bất kỳ tên ổ cứng nào khác mà bạn có.


Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
Cách gói MATS hoạt động để khắc phục sự cố này
 1. Gói MATS quét máy tính của bạn và phát hiện xem máy tính đang chạy Windows XP hay Windows Vista.
 2. Gói MATS bắt đầu tạo lại cặp Thùng Rác.

  Chú ý Trong quá trình này, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Hộp thoại này cung cấp cho bạn tuỳ chọn để khắc phục sự cố một cách tự động (Đây là tuỳ chọn được khuyến nghị) hoặc chọn thủ công từng sự cố để khắc phục. Nếu bạn chọn thủ công từng sự cố để khắc phục, bạn phải chọn tuỳ chọn Sự cố với xoá tệp và cặp hoặc Sự cố khác hoặc tôi không biết từ hộp thoại này.
 3. Gói MATS kiểm chứng rằng cặp Thùng Rác đã được tạo lại thành công.
Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục
949109 Lỗi "tệp hoặc cặp không tồn tại" trong Windows Vista
934160 Lỗi "Quyền mạng hoặc tệp" hoặc "cặp không tồn tại"
813711 Các thay đổi về kích thước, chế độ xem, biểu tượng hay vị trí của cặp bị mất
2394740 Không thể chọn nhiều mục sau khi nâng cấp từ Windows XP lên Windows Vista
2396571 Các biểu tượng thay đổi không đúng trong Windows
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2394521 - Xem lại Lần cuối: 02/29/2012 05:12:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional for Itanium-based systems, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2394521
Phản hồi