Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Điều kiện tiên quyết để cài đặt Internet Explorer 9

Khi bạn cài đặt Windows Internet Explorer 9, phần mềm và các cấu phần bổ sung cũng được cài đặt như một phần trong quy trình. Có các điều kiện tiên quyết dành cho Internet Explorer 9 và các thông tin chi tiết của chúng khác nhau tùy theo hệ điều hanh mà máy tính của bạn đang chạy. Tuy nhiên, nếu một số điều kiện tiên quyết nào trong số này không thể cài đặt tự động được thì quy trình cài đặt Internet Explorer 9 sẽ không hoàn tất. Trong trường hợp đó, bạn phải cài đặt thủ công các cấu phần và phần mềm điều kiện tiên quyết được mô tả sau trong bài viết này.

Những điều bạn cần xem xét trước khi thực hiện quy trình cài đặt thủ công

Đảm bảo không có bản cập nhật nào đang được cài đặt và không đang chờ khởi động lại.
Internet Explorer 9 có thể không tự động cài đặt phần mềm tiên quyết và các cấu phần nếu quá trình cài đặt các bản cập nhật khác đang diễn ra hoặc nếu hệ thống đang chờ khởi động lại. Để kiểm tra xem những điều này có đang gây ra sự cố không, hãy thực hiện một trong các bước sau:
  • Trong Windows 7, bấm Khởi động, bấm Pa-nen Điều khiển rồi bấm Windows Update.
  • Trong Windows Vista, hãy bấm vào Bảo mật trong Pa-nen Điều khiển, rồi bấm vào Windows Update.
Nếu quá trình cài đặt bản cập nhật đang diễn ra, hãy để quá trình cài đặt hoàn tất trước khi bạn cố gắng cài đặt Internet Explorer 9. Nếu bản cập nhật đã được cài đặt nhưng hệ thống chưa được khởi động lại, hãy khởi động lại máy tính của bạn trước khi cố gắng cài đặt Internet Explorer 9.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng nếu máy tính đang chờ khởi động lại, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Các bản cập nhật không thể áp dụng được.

Đảm bảo bạn hiện không chạy phiên bản phát hành trước của Windows.
Nếu bạn đang sử dụng phiên bản phát hành của Windows, các bản cập nhật sẽ không cài đặt. Và cũng tại đây, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi “bản cập nhật không áp dụng được”. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này, hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn đang chạy phiên bản đã phát hành, có bản quyền của Windows 7 hoặc Windows Vista Gói Dịch vụ 2 (SP2).

Nếu bạn không chắc chắn phiên bản Windows nào được cài đặt, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm vào Bắt đầu, nhập msinfo32 vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm hoặc Tìm kiếm chương trình và tệp rồi nhấn Enter.


  2. Định vị hệ điều hành của bạn bên cạnh OS Name (Tên Hệ điều hành) và loại kiến trúc hệ thống của bạn bên cạnh System Type (Loại Hệ thống).
Cài đặt thủ công phần mềm và cấu phần tiên quyết của Internet Explorer 9

Nếu bạn đã loại bỏ các sự cố cài đặt tự động mà chúng tôi đã đề nghị bạn xem xét trong phần trước, hãy tiếp tục và cài đặt thủ công phần mềm và cấu phần tiên quyết. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong những phương pháp sau sao cho phù hợp với hệ điều hành mà bạn đang chạy.

Dành cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

Dành cho Windows Vista hoặc Windows Server 2008

Các vấn đề đã biết

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi khi cố gắng cài đặt Internet Explorer 9. Các sự cố cài đặt có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Để biết thêm thông tin về các giải quyết những sự cố này, hãy xem Cách khắc phục sự cố cài đặt Internet Explorer 9.
ie9
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2399238 - Xem lại Lần cuối: 09/30/2014 17:04:00 - Bản sửa đổi: 13.0

Windows Internet Explorer 9

  • kbhowto kbinfo kbsurveynew kbcip KB2399238
Phản hồi