Sự cố đặt thời gian và lên lịch sau khi cập nhật quy ước giờ mùa hè hoặc cập nhật múi giờ

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động


Chú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
TRIỆU CHỨNG
Ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho quy ước giờ mùa hè (DST) ở rất nhiều quốc gia thay đổi từ năm này sang năm khác. Ngoài ra, một số quốc gia có thể thay đổi chính sách nhận dạng DST hoặc có thể thay đổi độ lệch giờ địa phương từ Giờ chuẩn Quốc tế (UTC). Trong tình huống này, một số lịch trình và một số ứng dụng phụ thuộc vào tính ngày và giờ có thể gặp sự cố.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do sai hoặc thiếu thông tin múi giờ.
Để tôi tự khắc phục sự cố
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhập TZI áp dụng và các quy tắc hàng năm vào sổ đăng ký dưới khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
  Chú ý Nếu giá trị đăng ký không tồn tại, hãy nhập chuỗi tiếng Anh vào trong sổ đăng ký dưới khoá con đăng ký sau cho chuỗi "Non-MUI_*" (ví dụ: các khoá đăng ký "Display", "Dlt", "Std"):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 2. Chạy lệnh thích hợp cho hệ điều hành của bạn:

  Windows XP và Windows Server 2003
  Tzchange.exe /w 2147483648
  Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2
  %Windows%\servicing\GC32\tzupd.exe
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
Cách gói MATS hoạt động để khắc phục sự cố này
 1. Gói MATS quét máy tính của bạn và phát hiện xem máy tính đang chạy Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 hay Windows Server 2008 R2.
 2. Gói MATS bắt đầu nhập TZI áp dụng và các quy tắc hàng năm hoặc chuỗi tiếng Anh vào khoá con đăng ký.

  Chú ý Trong quá trình này, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Hộp thoại này cung cấp cho bạn tuỳ chọn để khắc phục sự cố một cách tự động (đây là tuỳ chọn được khuyến nghị) hoặc chọn thủ công từng sự cố để khắc phục.
 3. Gói MATS kiểm chứng rằng quy trình nhập đã thành công.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2400550 - Xem lại Lần cuối: 02/23/2012 21:03:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB2400550
Phản hồi