Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"Người dùng NET/lần" lệnh không làm việc trong năm 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 240195
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Triệu chứng
Năm 2000, chuyển đổi /times không hoạt động đúng với lệnh net người sử dụng . Bất kỳ phạm vi ngày và thời gian sản lượng một trong các thông báo lỗi sau đây:
 • Một phạm vi ngày bất hợp pháp đã được cung cấp.
  Giúp đỡ thêm có sẵn bằng cách gõ NET HELPMSG 3768.
 • Một phạm vi thời gian bất hợp pháp đã được cung cấp.
  Giúp đỡ thêm có sẵn bằng cách gõ NET HELPMSG 3769.
Nguyên nhân
Khoảng thời gian cho tham số /times được thông qua trong thời gian địa phương. Tuy nhiên, các thông tin về giờ kí nhập trong bộ máy cơ sở dữ liệu tài khoản được lưu trữ ở định dạng thời gian gian phối hợp (UTC). Vì vậy, Net.exe phải đưa ngày hiện tại vào tài khoản cho đối tượng dời hình tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Các thuật toán hiện nay không xử lý năm 2000 (hoặc sau này) một cách chính xác.
Giải pháp

Windows NT 4.0

Để giải quyết vấn đề này, có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows NT 4.0 hoặc cập nhật phần mềm cá nhân. Cho thông tin về cách lấy gói bản ghi dịch vụ mới nhất, xin vui lòng đi đến:
 • 152734 làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất của windows nt 4.0
Thông tin về nhận được cập nhật phần mềm cá nhân, liên hệ với bản ghi dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft. Cho một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ sản phẩm hỗ trợ số điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ, xin vui lòng đi đến địa chỉ sau đây trên World Wide Web:Nếu bạn đang chạy Windows NT 4.0 Service Pack 5:

Để xác định nếu một phiên bản địa hoá của bản cập nhật phần mềm này có sẵn, thay đổi "" Hoa Kỳ"" trong URL ở trên để viết tắt bản địa hóa thích hợp. Nhấp vào Ở đây để xem danh sách các từ viết tắt.

Nếu bạn đang chạy Windows NT 4.0 Service Pack 4:

Để xác định nếu một phiên bản địa hoá của bản cập nhật phần mềm này có sẵn, thay đổi "" Hoa Kỳ"" trong URL ở trên để viết tắt bản địa hóa thích hợp. Nhấp vào Ở đây để xem danh sách các từ viết tắt.

Nếu bạn đang chạy Windows NT 4,0 Service Pack 3:

Để xác định nếu một phiên bản địa hoá của bản cập nhật phần mềm này có sẵn, thay đổi "" Hoa Kỳ"" trong URL ở trên để viết tắt bản địa hóa thích hợp. Nhấp vào Ở đây để xem danh sách các từ viết tắt.

Windows NT Server 4.0, phiên bản máy chủ đầu cuối

Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật phần mềm này cần phải có các thuộc tính tệp sau hoặc sau này:
  Date    Time   Size    File name   Platform  -------------------------------------------------------  08/25/99 09:11p 142,096    net1.exe    x86  08/25/99 09:09p 235,792    net1.exe    Alpha				
Để xác định nếu một phiên bản địa hoá của bản cập nhật phần mềm này có sẵn, thay đổi "" Hoa Kỳ"" trong URL ở trên để viết tắt bản địa hóa thích hợp. Nhấp vào Ở đây để xem danh sách các từ viết tắt.

Windows NT 3.51

Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật phần mềm này cần phải có các thuộc tính tệp sau hoặc sau này:
  Date    Time   Size    File name   Platform  -------------------------------------------------------  08/25/99 09:11p 142,096    net1.exe    x86  08/25/99 09:09p 235,792    net1.exe    Alpha				
Nếu bạn đang chạy Windows NT 3.51 Service Pack 5:

Để xác định nếu một phiên bản địa hoá của bản cập nhật phần mềm này có sẵn, thay đổi "" Hoa Kỳ"" trong URL ở trên để viết tắt bản địa hóa thích hợp. Nhấp vào Ở đây để xem danh sách các từ viết tắt.

Tình trạng

Windows NT 4.0

Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong Windows NT 4.0 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Phiên bản. Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong máy chủ Windows NT Phiên bản 4.0, Terminal Server Phiên bản Service Pack 6.

Windows NT Server 4.0, phiên bản máy chủ đầu cuối

Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong Windows NT Server 4.0, Terminal Server Phiên bản.

Windows NT 3.51

Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong Windows NT 3.51.
Y2K

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 240195 - Xem lại Lần cuối: 11/02/2013 21:26:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB240195 KbMtvi
Phản hồi