Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trên Windows 7, các biểu tượng dành cho thiết bị WSD có thể hiển thị không đúng dưới dạng lớp khác nhau trong Thiết bị và Máy in

TRIỆU CHỨNG
Thiết bị Dịch vụ Web dành cho Thiết bị (WSD) có thể hiển thị biểu tượng không đúng khi được xem trong Thiết bị và Máy in. Ví dụ: một máy in WSD có thể hiển thị bằng biểu tượng Máy chủ và xuất hiện trong Thiết bị thay vì hiển thị biểu tượng máy in trong Máy in và Máy fax.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này do gói Giai đoạn của Thiết bị không đúng do Microsoft phát hành và sẵn có từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2010.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, xoá Lưu trữ Siêu dữ liệu Giai đoạn của Thiết bị và tải xuống các gói mới. Để được chúng tôi khắc phục sự cố này giúp bạn, bạn hãy vào phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy vào phần “Để tôi tự khắc phục sự cố”.

Khắc phục sự cố cho tôi

Để khắc phục sự cố này tự động, bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó, bấm vào Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.
Chú ý thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, bản vá tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ý Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, bạn có thể lưu khắc phục sự cố tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD để bạn có thể chạy trên máy tính có sự cố.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Để tự khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

1.       Mở một Dấu nhắc Lệnh nâng cao (Quản trị viên).

2.       Nhập del /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*" rồi bấm Enter.

3.       Nhập Y vào dấu nhắc Bạn có chắc chắn không (Y/N) rồi bấm Enter.

4.       Bạn có thể cần nhập Y để xác nhận thêm vài lần xoá nữa, tuỳ thuộc vào số gói Giai đoạn của Thiết bị hiện có trên máy tính của bạn. (tất cả các gói này sẽ được Windows tải mới xuống)
 

Những bước này sẽ xoá nội dung bộ đệm ẩn có chứa gói không đúng và nhắc Windows 7 tải lại các gói thích hợp có Siêu dữ liệu Thiết bị đúng xuống.
fixit fix it
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2403006 - Xem lại Lần cuối: 06/30/2011 18:34:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbmsifixme kbfixme KB2403006
Phản hồi
id=1&t=">