Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách khắc phục các sự cố cài đặt Explorer 9Khi bạn đang cài đặt Windows Internet Explorer 9, bạn có thể nhận được thông báo lỗi chẳng hạn như “0x800F081E”. Trong tình huống này, quá trình cài đặt không hoàn thành.

Để cài đặt Internet Explorer 9 thành công, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đảm bảo máy tính của bạn đáp ứng yêu cầu hệ thống của Internet Explorer 9.
 2. Sử dụng Windows Update để cài đặt các bản cập nhật mới nhất cho máy tính của bạn. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Chạy Windows Update rồi bấm Kiểm tra các cập nhật.
  2. Bấm <Số> các cập nhật quan trọng sẵn có trong cửa sổ Windows Update để kiểm tra xem Internet Explorer 9 có được bao gồm trong danh sách các cập nhật sẵn có không. Nếu Internet Explorer 9 nằm trong danh sách, hãy bỏ chọn hộp kiểm để loại trừ trình duyệt này trước khi bạn cài đặt các cập nhật khác.

   Lưu ý Nếu bạn nhận được thông báo lỗi trong quá trình sử dụng Windows Update, hãy tham khảo Khắc phục sự cố khi Windows Update không hoạt động.
  3. Khởi động lại máy tính.
 3. Cài đặt Internet Explorer 9. Để thực hiện điều này, hãy làm theo một trong những cách sau đây:
  • Nếu bạn đã loại trừ Internet Explorer 9 trong bước 2, chạy Windows Update, rồi cài đặt Internet Explorer 9.
  • Cài đặt Internet Explorer 9 từ trang web Tải xuống Internet Explorer 9.
  Nếu bạn vẫn không thể cài đặt Internet Explorer 9, hãy chuyển sang bước 4.
 4. Cài đặt thủ công các cấu phần tiên quyết.
 5. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Microsoft.
Tìm thêm lời khuyên, thủ thuật, và cơ hội học tập tại http://smallbusiness.support.microsoft.com.
ie9 setup install installation
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2409098 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2013 17:08:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Windows Internet Explorer 9

 • kbprb kbExpertiseBeginner kbsurveynew kbPubTypeKC kbInstallation kbcip kbVideoContent kbMATSFixMe kbFixMe kbGraphxLink KB2409098
Phản hồi