Bản ghi SRV mất tích sau khi thực hiện hoạt động thư mục và hệ thống tên miền

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:241505
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn thực hiện Active Directory và hệ thống tên miền (DNS) trên một máy tính chạy bất kỳ các sản phẩm được liệt kê vào đầu bài viết này, các bản ghi SRV có thể bị mất tích tại bàn điều khiển quản lý DNS hoặc cơ sở dữ liệu.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này xảy ra khi các điều kiện sau đây:
  • Các máy chủ DNS được cấu hình như một máy chủ động Configuration Protocol (DHCP) khách hàng.
  • Khu DNS có một tên khác hơn là thư mục hoạt động của bạn tên miền.
  • Khu vực không được kích hoạt để cho phép động bản Cập Nhật.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, kiểm chứng rằng tất cả sau đây điều kiện tồn tại:
  • Cấu hình máy chủ DNS của bạn sử dụng một giao thức Internet tĩnh (IP) địa chỉ.
  • Tạo ra một vùng chuyển tiếp tra cứu được đặt theo tên của bạn đang hoạt động Thư mục.
  • Cho phép khu tên miền của bạn để cho phép động bản Cập Nhật.
LƯU Ý: Nếu tất cả những điều kiện này tồn tại và bạn vẫn không thấy của bạn Bản ghi SRV, dừng và khởi động dịch vụ Netlogon. Hành động này lực lượng tên miền bộ điều khiển để đăng ký lại các bản ghi SRV thích hợp.

Bằng cách sử dụng các netdiag /fix lệnh trên bộ điều khiển tên miền sẽ kiểm chứng rằng tất cả các bản ghi SRV có trong tập tin Netlogon.dns được đăng ký trên hệ phục vụ DNS chính.

Để có thêm thông tin về việc sử dụng Netdiag.exe, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Microsoft Knowledge Base:
265706DCDiag và NetDiag trong Windows 2000 Tạo thuận lợi cho tên miền tham gia và sáng tạo DC
Cho thông tin bổ sung, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Microsoft Knowledge Base:
237675Thiết lập hệ thống tên miền Addon Active Directory
TÌNH TRẠNG
Hành vi này là do thiết kế.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 241505 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 10:53:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

  • kbnetwork kbprb kbmt KB241505 KbMtvi
Phản hồi