Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Sự cố về màu trong bản xem trước khi in của một hình ảnh trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động
Trình khắc phục sự cố Sự cố Ảnh và Chiếu hình trong Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.Trình khắc phục sự cố này khắc phục nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêmChạy ngay bây giờChú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy vào phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
Các sự cố tương tự mà gói MATS khắc phục
939395 Một hình ảnh và nền của hình đó chuyển thành màu vàng trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista


Để biết thêm thông tin về các sự cố khác mà gói MATS khắc phục, hãy đi tới phần
.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn xem trước khi in một hình ảnh trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista, màu của hình ảnh có thể bị đảo lộn. Ngoài ra, màu của bản in ra cũng có thể bị đảo lộn.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do cấu hình màu bị hỏng hoặc bị cấu hình sai.
Để tôi tự khắc phục sự cố
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Để khắc phục sự cố này, hãy định vị khoá con đăng ký sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{6BDD1FC6-810F-11 D0-BEC7-08002BE2092F}\<number>
Sau đó, hãy đặt giá trị đăng ký ICMProfiles thành sRGB Color Space Profile.icm cho mỗi số được tìm thấy trong khoá con đăng ký. Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
Cách gói MATS hoạt động để khắc phục sự cố này
  1. Gói MATS quét máy tính của bạn và phát hiện xem máy tính có đang chạy Windows Vista không.
  2. Gói MATS đặt giá trị đăng ký ICMProfiles thành sRGB Color Space Profile.icm trong các khoá con đăng ký thích hợp.

    Chú ý Trong quá trình này, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Hộp thoại này cung cấp cho bạn tuỳ chọn để khắc phục sự cố một cách tự động (đây là tuỳ chọn được khuyến nghị) hoặc chọn thủ công từng sự cố để khắc phục.
  3. Gói MATS kiểm chứng rằng giá trị đăng ký đã được tạo thành công.
Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục
2452314 Máy tính chạy chậm khi Phòng ảnh Windows hiển thị các hình ảnh TIFF không khớp vào trong một trang trong Windows Vista
2415237 Không thể xem trước các ảnh trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista
938818 Không thể xem ảnh trong chiếu hình trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista
2009298 Không thể tải xuống các an-bom trong Phòng ảnh Windows Live sau khi nâng cấp từ Windows Vista lên Windows 7
930102 Sự cố chuyển tiếp hình ảnh trong Phòng ảnh Windows trong Windows XP hoặc trong Windows Vista
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2415238 - Xem lại Lần cuối: 02/29/2012 06:04:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB2415238
Phản hồi