MS10-070: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft.Gói bản ghi dịch vụ NET Framework 1.1 trên Windows XP, Windows Server 2003 (64-bit), Windows Vista và Windows Server 2008

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2416447
Hỗ trợ cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) kết thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Để tiếp tục nhận được cập nhật bảo mật cho Windows, hãy chắc chắn rằng bạn đang chạy Windows Vista với Service Pack 2 (SP2). Để biết thêm chi tiết, là web site Microsoft này: Hỗ trợ là kết thúc cho một số phiên bản của Windows.
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành bản tin an ninh MS10-070. Để xem các bản tin an ninh hoàn chỉnh, truy cập vào một trong các web site Microsoft sau đây:

Làm thế nào để có được trợ giúp và hỗ trợ cho các bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật:Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:TechNet an ninh xử lý sự cố và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows từ virus và phần mềm độc hại:Virus giải pháp và trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo điều quốc gia của bạn:Hỗ trợ quốc tế

THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cấu hình chế độ mã hóa di sản trong ASP.NET, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2425938 Làm thế nào để cấu hình chế độ mã hóa di sản trong ASP.NET

Tải thông tin

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:


Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để tải về Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tập tin này cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải có Windows Installer 3.1 hoặc một phiên bản sau nào được cài đặt chuyên biệt trên máy tính. Để lấy phiên bản mới nhất của Windows cài đặt chuyên biệt, truy cập vào web site của Microsoft sau đây:

Vấn đề đã biết và thông tin thêm về bản cập nhật bảo mật này

Cho biết thêm thông tin về cài đặt chuyên biệt các vấn đề cập nhật bảo mật này hoặc với Microsoft.NET Framework 1.1 Service Pack 1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2433751 Khắc phục: Các hình thức xác thực cookie tương hợp về sau vấn đề giữa.NET Framework 1.1 và.NET Framework 2.0 SP2 ASP.Các ứng dụng mạng sau khi bạn áp dụng bảo mật Cập Nhật từ an ninh bulletin MS10-070
2431728 Nội dung được mã hóa trong ASP.NET không giải mật mã cho một web site được triển khai tại một trang trại web
2431208 Một bản cập nhật cho Microsoft.NET Framework có thể không cài đặt chuyên biệt khi Microsoft.NET Framework 4 được cài đặt chuyên biệt và khởi động lại đang chờ xử lý
923100 Khi bạn cố gắng để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật cho các.NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 hoặc 3,5, bạn có thể nhận được cập nhật Windows error code "0x643" hoặc mã lỗi Windows Installer "1603"
938244 Phiên bản tập tin quay lui lại về phiên bản được cài đặt chuyên biệt bởi các gói bản ghi dịch vụ trước khi bạn loại bỏ một bản cập nhật cho các.NET Framework 1.0, các.NET Framework 1.1, Visual Studio.NET 2002 hoặc Visual Studio.NET 2003
2197103 Một vấn đề được biết đến khi bạn cố gắng để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật trên một máy tính mà không có Microsoft.NET Framework 1.1 Service Pack 1 cài đặt chuyên biệt
923101 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt một Cập Nhật bảo mật cho các.NET Framework 2.0 trên một máy tính đang chạy Windows Server 2003 x 64 Edition: "lỗi 1324. Cặp 'Program Files' chứa một kí tự đại diện không hợp lệ"
2260913 Sử dụng các tập tin hoặc File khóa có thể dẫn đến khung lắp ráp tệp bị xóa
2263996 Vá lỗi của Microsoft khung có thể thất bại với truy cập bị từ chối hoặc tập tin trong sử dụng lỗi

Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh để cập nhật này

Để có thông tin về các thiết bị chuyển mạch dòng lệnh khác nhau được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, xem các Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh Windows Installer tài liệu.

Để biết thêm chi tiết về Windows cài đặt chuyên biệt, truy cập vào các Windows Installer MSDN web site.

Khởi động lại yêu cầu

Bản cập nhật này không đòi hỏi một hệ thống khởi động lại sau khi bạn áp dụng nó trừ khi tập tin được cập nhật thường bị khóa hoặc sử dụng. Tuy nhiên, cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này sẽ kích hoạt một khởi động lại Tất cả các dịch vụ liên quan đến Internet Information Services IIS, bao gồm các bản ghi dịch vụ IISADMIN, W3SVC, FTP và SMTP. Hành vi này xảy ra bởi vì một thành phần cơ bản cho các.NET Framework bao gồm các hướng dẫn để khởi động lại những bản ghi dịch vụ này. Vì vậy, mỗi lần cập nhật cho sản phẩm sẽ thực hiện các hướng dẫn restarting tương tự.

Cập nhật thông tin loại bỏ

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng các Thêm hoặc loại bỏ chương trình mục trong Panel điều khiển.

Cập nhật thông tin thay thế

Bản cập nhật bảo mật này sẽ thay thế bản cập nhật bảo mật sau:
979906 MS10-041: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft.NET Framework 1.1 gói bản ghi dịch vụ 1 trong Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, và Windows Server 2008: 8 tháng sáu, 2010
CHI TIEÁT TAÄP TIN
Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.

Đối với Microsoft.NET Framework 1.1 Service Pack 1 trên x 86 dựa trên phiên bản của Windows XP SP3 và Windows Server 2003 SP2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
aspnet_filter.dll1.1.4322.247024,576Tháng Chín năm 201003: 17
aspnet_isapi.dll1.1.4322.2470258,048Tháng Chín năm 201003: 17
aspnet_wp.exe1.1.4322.247032,768Tháng Chín năm 201003: 17
CORPerfMonExt.dll1.1.4322.247081,920Tháng Chín năm 201002: 26
mscoree.dll4.0.31106.0297,808Tháng năm tháng mười một, 200922: 17
mscorees.dll4.0.31106.011,600Tháng năm tháng mười một, 200922: 17
mscorie.dll1.1.4322.247086,016Tháng Chín năm 201002: 26
mscorjit.dll1.1.4322.2470315,392Tháng Chín năm 201002: 25
mscorld.dll1.1.4322.2470102,400Tháng Chín năm 201002: 26
mscorlib.dll1.1.4322.24702,142,208Tháng Chín năm 201015: 55
mscorsn.dll1.1.4322.247077,824Tháng Chín năm 201002: 26
mscorsvr.dll1.1.4322.24702,523,136Tháng Chín năm 201002: 25
System.dll1.1.4322.24701,232,896Tháng Chín năm 201015: 55
System.Security.dll1.1.4322.247081,920Tháng Chín năm 201015: 55
mscorlib.ldo10,952Tháng Chín năm 201002: 21
mscorwks.dll1.1.4322.24702,514,944Tháng Chín năm 201002: 26
System.web.dll1.1.4322.24701,265,664Tháng Chín năm 201015: 55
System.ldo11,540Tháng Chín năm 201003: 20
Cập Nhật từ security_patch security_update an ninh lỗi lỗ hổng dễ bị tổn thương kẻ tấn công độc hại khai thác registry unauthenticated đệm overrun tràn phạm vi đặc biệt thành lập đặc biệt crafted chối bản ghi dịch vụ DoS TSE WinNT Win2000

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2416447 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2012 06:12:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

  • kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2416447 KbMtvi
Phản hồi