Phát hiện lỗi mạng và phục hồi trong một hai-nút Windows Server 2000 cụm

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:242600
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Các dịch vụ Windows 2000 cụm chạy một thuật toán phức tạp để phát hiện sự sẵn có của giao diện mạng. Ngoài ra, các chức năng cắm và chạy của Windows 2000 phát hiện bị ngắt kết nối mạng cáp và các vấn đề kết nối giữa bộ điều hợp mạng và thiết bị được kết nối đến, như là một trung tâm hoặc một chuyển đổi. Bài viết này mô tả phát hiện lỗi mạng và quá trình phục hồi trên một hai-nút Windows 2000 Server Cluster.
THÔNG TIN THÊM
Dịch vụ cụm phát hiện sức khỏe của giao diện mạng trên cụm máy chủ của bạn bằng cách gửi một nhịp tim từ một nút trong cụm sao vào một nút, và bằng cách giám sát thông tin trạng thái hoạt động nút. Heartbeats là duy nhất các gói dữ liệu người sử dụng giao thức Datagram (UDP) đã trao đổi giữa các cụm máy chủ quản lý Node mỗi giây 1,2 để xác nhận rằng mỗi giao diện mạng là vẫn lên.

Nếu gói nhịp tim không nhận được trong vòng hai thời kỳ nhịp tim, và Local Area Network (LAN) để cụm máy chủ được kết nối với được cấu hình cho khách hàng để cụm giao tiếp, và sau đó dịch vụ cụm sao thử nghiệm khả năng của mỗi nút giao tiếp với máy chủ bên ngoài. Lưu ý rằng các máy chủ bên ngoài, tương theo định nghĩa này, ứng với địa chỉ IP được thu được bằng cách sử dụng các phương pháp trong ví dụ sau. Lưu ý rằng một máy chủ lưu trữ bên ngoài thường xuyên sử dụng sẽ là các bộ định tuyến địa phương (cổng mặc định).

Ví dụ

 • Cụm sao này có hai nút, Node1 và Node2.
 • Kết nối nhịp tim được cấu hình như một mạng riêng cho nhịp tim giao tiếp.
 • Kết nối công cộng được cấu hình như một hỗn hợp mạng cho khách hàng truy cập.
 • NIC1 được gắn vào Node1. NIC2 được gắn vào Node2. NIC1 và NIC2 là các thành viên của kết nối công cộng.
 1. Có được tất cả các địa chỉ IP bị ràng buộc để NIC1 để tạo thành IPLIST1.
 2. Có được tất cả các địa chỉ IP bị ràng buộc để NIC2 để tạo thành IPLIST2.
 3. Kết hợp IPLIST1 và IPLIST2 để tạo thành IPLIST.
 4. Kiểm tra các IP Route bảng của Node1 để có được các địa chỉ IP (PINGLIST11) được liệt kê như là cổng và che với mặt nạ mạng của giao diện NIC1 để phù hợp với mạng con của NIC1 (cổng mặc định NIC1 được bao gồm trong danh sách này). Kiểm tra hiện tại TCP Connection bảng mà được thành lập với NIC1 để có được các địa chỉ giao thức TCP từ xa (PINGLIST12). Kết hợp PINGLIST11 và PINGLIST12 để tạo thành PINGLIST1.
 5. Kiểm tra các IP Route bảng của Node2 để có được các địa chỉ IP (PINGLIST21) được liệt kê như là cổng và che với mặt nạ mạng của giao diện NIC2 để phù hợp với mạng con của NIC2 (cổng mặc định NIC2 được bao gồm trong danh sách này). Kiểm tra hiện tại TCP Connection bảng mà được thành lập với NIC2 để có được các địa chỉ giao thức TCP từ xa (PINGLIST22). Kết hợp PINGLIST21 và PINGLIST22 để tạo thành PINGLIST2.
 6. Kết hợp PINGLIST1 và PINGLIST2 để tạo thành PINGLIST.
 7. Kết hợp IPLISTS và PINGLIST để tạo thành UNIONLIST. Loại bỏ các khoản mục trùng lặp, loại bỏ các địa chỉ IP bị ràng buộc để địa phương NIC, và loại bỏ các địa chỉ IP mà không có trong mạng LAN kết nối công cộng. UNIONLIST liệt kê tất cả các địa chỉ IP có thể là "máy chủ bên ngoài."
Dịch vụ cụm sao thử nghiệm khả năng kết nối mạng LAN bằng cách sử dụng giao thức thông điệp điều khiển Internet (ICMP) echo yêu cầu để xác định phạm vi của sự thất bại giao diện mạng. Ví dụ, nếu các nút trên cụm máy chủ của bạn không thể giao tiếp với nhau, nhưng một trong các nút có thể giao tiếp với một máy chủ lưu trữ bên ngoài, sau đó giao diện mạng vẫn lên, và rằng nút, nếu được đặt tên là một chủ thể, mất quyền sở hữu của các tài nguyên cụm phụ thuộc vào khách hàng kết nối mạng LAN. Kể từ khi sử dụng ICMP echo yêu cầu tiêu thụ tài nguyên mạng LAN, chúng được sử dụng chỉ như là một phương pháp thứ cấp của việc xác định một sự thất bại.Máy chủ cụm giao diện mạng được cấu hình chỉ để tư nhân liên lạc giữa các nút hành xử một cách khác nhau khi một sự thất bại LAN được phát hiện. Bởi vì điều này, LAN tư nhân nên được cô lập, như vậy mà tất cả các cụm các nút là chỉ các máy tính kết nối với các phân đoạn, và rằng chỉ có một LAN nằm trên các phân đoạn. Khác mạng Lan tư nhân cho các cluster tương tự phải được cô lập vào một phân đoạn khác nhau. Để tạo các phân đoạn bị cô lập, bạn có thể sử dụng một trung tâm, hoặc trong trường hợp của một cụm máy chủ hai-nút, bạn có thể sử dụng một cáp chéo.

Dựa trên các yêu cầu này, không có không có máy chủ bên ngoài để sử dụng trong việc xác định mức độ của sự thất bại. Nếu không có mạng LAN thay thế cho truyền thông tư nhân cụm, dịch vụ cụm phải sử dụng thiết bị đại biểu để tư nút mà nên vẫn hoạt động và chạy. Nếu không, một mạng LAN có sẵn thay thế được sử dụng cho truyền thông tư nhân cụm. Lưu ý rằng quá trình này không đưa vào tài khoản trạng thái của mạng Lan dành riêng cho khách hàng sử dụng chỉ.

Mạng lưới giao diện kỳ

Không sẵn dùng

Nút owning là xuống.

Thất bại

Báo cáo giao diện khác trên mạng LAN có thể giao tiếp với nhau hoặc với các máy chủ bên ngoài, trong khi giao diện địa phương không thể. Nguyên nhân có thể cho tình trạng này là:
 • Sự thất bại của bộ điều hợp mạng.
 • Mạng điều hợp trình điều khiển thất bại.
 • Cáp địa phương thất bại.
 • Cảng thất bại trên thiết bị bộ điều hợp mạng được kết nối đến.

Không thể kết nối

Không thể giao tiếp với ít nhất một giao diện khác mà nhà nước không bị thất bại, và/hoặc không sẵn dùng.

Lên

Có thể giao tiếp với tất cả các giao diện khác trên mạng LAN kỳ mà không bị thất bại, và/hoặc không sẵn dùng. Đây là nhà nước hoạt động bình thường.

Mạng kỳ

Không sẵn dùng

Tất cả các giao diện được định nghĩa trên mạng cụm sao này là không sẵn sàng.

Xuống

Tất cả các giao diện mạng được định nghĩa trên mạng cụm sao này đã bị mất liên lạc với nhau và với tất cả được biết đến các máy chủ bên ngoài. Tất cả các giao diện kết nối mạng trên lên các nút Failed hoặc nhà nước không thể kết nối. Vì vậy, tất cả các nguồn lực địa chỉ vận chuyển Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) được định nghĩa trên cùng một mạng con, và tất cả các nguồn tài nguyên mà phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên, hoạt động và không có sẵn trên mạng LAN.

Phân vùng

Một hoặc nhiều giao diện mạng đang trong trạng thái không thể kết nối, nhưng ít nhất hai giao diện vẫn có thể giao tiếp với nhau hoặc với một máy chủ lưu trữ bên ngoài.

LƯU Ý: Điều này chỉ áp dụng cho các cụm máy chủ có hai hay nhiều nút.

Lên

Giao tất cả các mạng diện được định nghĩa trên mạng cụm này mà không thất bại và không phải là không sẵn sàng có thể giao tiếp. Đây là nhà nước hoạt động bình thường.Trong ví dụ sau đây, có mạng LAN chỉ có một trong cụm máy chủ được cấu hình cho khách hàng để giao tiếp công cộng, và LAN này sẽ bị mất.

LƯU Ý: Vô hiệu hoá phương tiện truyền thông cảm giác trên mỗi nút trong cụm sao ảnh hưởng đến hành vi của nó, và hành vi này được ghi nhận trong các ví dụ được liệt kê dưới đây.Để biết thêm chi tiết về cách vô hiệu hóa ý nghĩa phương tiện truyền thông, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
239924Làm thế nào để vô hiệu hoá phương tiện truyền thông cảm giác cho TCP/IP trong Windows

Nút a và Node B

Kịch bản

 • Nút a và node b mất liên lạc.
 • Node b có thể giao tiếp với một máy chủ lưu trữ bên ngoài.
 • Nút a không thể giao tiếp với bất kỳ máy chủ bên ngoài.

Kết quả

 • Nút một trạng thái giao diện mạng là Unreachable, Failed và sau đó mạng này giao diện biến mất từ quản trị viên Cluster.
 • Node b mạng giao diện bang là Unreachable, và sau đó lên.
 • Trạng thái mạng là lên.
 • Bất kỳ nhóm tài nguyên với nguồn lực địa chỉ TCP/IP phụ thuộc vào giao diện mạng đã thất bại, thất bại trên nút sinh

Nút a và Node B

Kịch bản

 • Nút a và node b mất liên lạc.
 • Nút a và node b không thể giao tiếp với bất kỳ máy chủ bên ngoài.

Kết quả

 • Nhà nước của cả hai nút a và giao diện mạng node b là Unreachable, và họ biến mất từ quản trị viên Cluster.
 • Trạng thái mạng là xuống, và mạng biến mất từ quản trị viên Cluster. Khi kết nối mạng LAN được phục hồi, LAN này thừa hưởng mạng mặc định vai trò mà là để được sử dụng cho cả khách hàng và thông tin liên lạc tư nhân. Nếu một cái gì đó khác nhau là cần thiết, nó phải được sửa đổi bằng tay.
 • Không có các nhóm tài nguyên không qua. Nguồn tài nguyên địa chỉ TCP/IP phụ thuộc vào mạng thất bại, và tất cả các nguồn tài nguyên mà phụ thuộc vào địa chỉ TCP/IP đó được lấy gián tuyến.

Kết quả với phương tiện truyền thông cảm giác Disabled

 • Cả hai giao diện mạng đang Unreachable cho đến khi kết nối mạng có thể được tái lập.
 • Trạng thái mạng vẫn xuống cho đến khi kết nối mạng LAN được phục hồi. Điều này vẫn giữ vai trò cấu hình mạng.
 • Các nguồn lực vẫn trực tuyến.
LƯU Ý: Trong quá trình của làm một nâng cấp "cán" từ một Microsoft Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition cụm máy chủ để một cụm máy chủ Windows 2000, sẽ có một điểm khi bạn sẽ có một nút Windows 2000 và một nút Windows NT 4.0. Trong trường hợp này, Windows 2000 nút sử dụng thuật toán trạng thái giao diện của Windows NT 4.0. Khi tất cả các nút đang chạy Windows 2000, họ sẽ sử dụng thuật toán trạng thái giao diện Windows 2000.Để biết thêm chi tiết về thuật toán trạng thái giao diện của Windows NT 4.0, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
176320Tác động của sự thất bại bộ điều hợp mạng trong một cluster
mscs

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 242600 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 16:04:30 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbnetwork kbmt KB242600 KbMtvi
Phản hồi