Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: "Ngày không hợp lệ" lỗi xảy ra khi bạn sử dụng các đường ống dẫn EDI nhận EDI đổi trong BizTalk Server 2006 R2 hoặc trong năm 2009 máy chủ BizTalk nếu một phần tử dữ liệu có chứa một giá trị ngày ...

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2435900
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng các đường ống dẫn trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) để nhận được EDI chuyển trong Microsoft BizTalk Server 2006 R2 hoặc Microsoft BizTalk Server 2009, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau trong Nhật ký ứng dụng:

Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: BizTalk Server 2009 EDI
Thể loại sự kiện: không có
Tổ chức sự kiện ID: 8114
Mô tả:
Lỗi gặp phải trong thời gian phân tích. Tập X 12 giao dịch với id '<n>' chứa trong nhóm chức với id '<n>', trong trao đổi với id '<n>', với người gửi id '<sender id=""> ', nhận id '<receiver id="">' bị đình chỉ với lỗi sau đây:
Lỗi: 1 (trường cấp lỗi)
SegmentID: DTM
Vị trí trong TS: 42
Dữ liệu nguyên tố ID: DTM02
Vị trí trong phân khúc: 2
Dữ liệu giá trị: </receiver></sender></n></n></n>leapdate
8: Ngày không hợp lệ

Vấn đề này chỉ xảy ra khi bạn nhận được EDI X 12 (bao gồm cả HIPAA) đổi. Vấn đề này không xảy ra khi bạn sử dụng EDI EDIFACT chuyển.

EDI xác nhận loại (phần tử dữ liệu)
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb226537 (BTS.20) .aspx


Ghi chú
  • Sự kiện nguồn là "BizTalk Server 2006 EDI" Nếu bạn đang sử dụng BizTalk Server 2006 R2.
  • Giữ chỗ leapdate đại diện cho một ngày nhuận được chứa trong trao đổi EDI.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì trao đổi EDI không thể xác nhận một phần tử dữ liệu có chứa một giá trị ngày nhuận. Ví dụ, vấn đề này xảy ra nếu trao đổi EDI chứa giá trị ngày "20120229".
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

BizTalk Server 2009

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong tích lũy gói 1 cho BizTalk Server 2009.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2429050 Tích lũy gói 1 cho BizTalk Server 2009

BizTalk Server 2006 R2


Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong tích lũy gói 4 cho BizTalk Server 2006 R2 SP1.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2682056Tích lũy gói 4 cho BizTalk Server 2006 R2 SP1

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, truy cập vào web site của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có BizTalk Server 2006 R2 gói bản ghi dịch vụ 1Tích lũy gói 3 cho BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 cài đặt chuyên biệt để áp dụng hotfix này.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Chi tieát taäp tin cho tất cả các phiên bản được hỗ trợ của BizTalk Server 2006 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.6.2230.12350,08828-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.6.2230.12190,35228-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Reporting.common.dll3.6.2230.1225,48828-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Reporting.dll3.6.2230.1255,16828-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.schemaeditorextension.dll3.6.2230.12202,64828-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.6.2230.12161,65628-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.Reporting.dll3.6.2230.1234,69628-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.messaging.dll3.6.2230.1292,02428-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.6.2230.12292,75228-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.6.2230.12292,72828-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.streaming.dll3.6.2230.1251,06428-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.6.2230.1279,74428-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.6.2230.12104,31228-Jan-201118: 14x 86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về máy chủ BizTalk hotfixes, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2003907Thông tin về máy chủ BizTalk hotfixes
29 Tháng năm 2012, năm nhuận

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2435900 - Xem lại Lần cuối: 04/12/2012 04:48:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition

  • kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbsurveynew kbbtsmessaging kbbtspipeline kbautohotfix kbmt KB2435900 KbMtvi
Phản hồi